INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ilustrátor medzi deťmi

Nedávno zavítal do Školského klubu detí pri Základnej škole Tupolevova 20 v Petržalke, jeden z najznámejších ilustrátorov kníh pre deti, maliar a grafik – Martin Kellenberger.

Besedu, ktorej spoluorganizátorom bola Miestna knižnica Petržalka, viedla knihovníčka Mgr. Barbara Babínová, ktorá najskôr deti zoznámila s prácou knihovníčky, porozprávala im o podujatiach, ktoré pre deti knihovníci na každej detskej pobočke mesačne pripravujú.

Ilustrátor Martin Kellenberger svojimi ilustráciami obohatil vyše sedemdesiat kníh, ilustroval aj učebnice slovenského jazyka a pracovné zošity pre žiakov základných škôl. Deťom sa veľmi milo, priateľsky prihováral a prezradil im aj veľa zaujímavostí zo svojej práce. Načrel aj do svojich detských čias, zaspomínal si na ujov maliarov a básnikov, s ktorými sa prostredníctvom svojho otca, výtvarníka Ľubomíra Kellenbergera, zoznámil a ktorí ovplyvnili jeho ďalšie smerovanie. Okrem iného sa deti dozvedeli, že ilustrovať knihu mu trvá niekedy aj celý rok. Keďže deti dôverne poznali básne Jána Smreka z knihy Maľovaná abeceda, nebola núdza ani o ich recitovanie.

Deti sa na besede presvedčili, že osobný, živý kontakt s autorom nevyvážia žiadne prednášky. Na záver besedy ho bolela ruka viac ako pri ilustrovaní, kým popodpisoval všetky knihy a pamätníčky, ktorými ho deti zahrnuli, dokonca jeden autogram poputoval aj na sadru. Beseda s Martinom Kellenbergerom bola ďalšia z vydarených akcií, v ktorých chce Školský klub detí pri Základnej škole Tupolevova 20 aj naďalej pokračovať.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201