INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Historia magistra vitae – Filmové okienka

Historia magistra vitae – Filmové okienka

V aprílových dňoch roku 2013 sme v priestoroch ZŠ Tupolevova zorganizovali 13. ročník známej projektovej súťaže a výstavy Historia magistra vitae pod názvom – Filmové okienka. Na ZŠ Tupolevova 20 pôsobí filmový krúžok pod vedením Mgr. art. Michaela Schlossera, absolventa Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. A práva spojením filmu a histórie vznikol nápad zrealizovať tohtoročnú tému. Filmy najrôznejších žánrov sú každodennou súčasťou života modernej spoločnosti, spestrujú a obohacujú náš život, zabávajú ľudí, obohacujú ich citové vnímanie, ich poznanie, poskytujú im nové nápady, neraz ponúkajú kritický pohľad na spoločenské neduhy a nové východiská. Nepochybne, film je významným médiom 21. storočia a preto si zaslúži našu pozornosť a zamyslenie. Avšak aj tu by sme mali byť opatrní a vyselektovať tie filmy, ktoré negatívne ovplyvňujú rozvoj osobnosti a najmä mládeže.

Súťažné modely
Súťažné modely

Vzhľadom na špecifickosť témy, súťažiaci zaslali práce dvojakého zamerania. Tak, ako v predchádzajúcich ročníkoch, mohli sme vidieť vystavené dvojrozmerné a trojrozmerné projekty. V nich žiaci zachytili výjavy z rôznych filmov a prácu konkrétnych filmových tvorcov. Okrem toho, osobitosť tohto ročníka tvorili audiovizuálne diela, teda filmy, autormi ktorých boli práve žiaci – súťažiaci. Súťaže sa zúčastnilo 13 základných škôl Bratislavského kraja, zapojilo sa 140 žiakov a 2 kolektívy so 104 súťažnými prácami. Vyhodnotení súťažiaci boli ocenení diplomami a vecnými cenami. Spolu s ostatnými účastníkmi sa zúčastnia exkurzie na hrady Beckov a Trenčín.

IMG_5296

Slávnostnú vernisáž otvoril pán riaditeľ Mgr. Miroslav Cisár so vzácnym hosťom, známym hercom Štefanom Kožkom (na fotografii). Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že historická téma sa zároveň stala nultým pilotným ročníkom Filmovej súťaže, ktorá budúci rok pod vedením Mgr. art. Michaela Schlossera bude pokračovať samostatným zakladajúcim prvým ročníkom. Organizáciu tohtoročného projektu zabezpečili, dlhoročná organizátorka súťaže Mgr. Beata Šnircová a vedúci filmového krúžku Mgr. art. Michael Schlosser.

Ďalšie fotografie z podujatia v galérii

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416