INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Deťom stravu pripravuje asistentka výživy

Deťom stravu pripravuje asistentka výživy

V Petržalke je na Pifflovej ulici materská škola, ktorú navštevujú aj deti s poruchami výživy. Majú v nej vlastný stravovací režim, prispôsobený ich individuálnym potrebám. Podrobnejšie informácie nám poskytla riaditeľka MŠ Mgr. Emília Šimková a vedúca školskej jedálne Zuzana Nosková.

Vo vašej škôlke je trieda pre deti s poruchami výživy, čo to presne znamená?

– Je to trieda, do ktorej sú zaradené deti vyžadujúce si špeciálne stravovanie na základe odporúčania odborného lekára. Navštevujú ju deti, ktoré majú diabetes mellitus, intoleranciu laktózy, rôzne druhy potravinových alergií a hlavne, a tých je najviac, deti s celiakiou. V súčasnosti v triede nemáme žiadne deti s fenylketonúriou.

Ochutnávky jedál pre deti z triedy s poruchami výživy
Ochutnávky jedál pre deti z triedy s poruchami výživy

Musí mať vedúca takejto jedálne aj špeciálne vzdelanie?

– Vzdelanie nie, ale musí vedieť, čo ktoré dieťa konzumovať môže a čo nie. Špeciálne vzdelanie má asistentka výživy, ktorá je pracovníčkou jedálne. Ona pozná jednotlivé diagnózy a na základe toho vie, aké jedlo môže pre konkrétne dieťa pripravovať a aké druhy potravín použiť. Práve ona potom v spolupráci s vedúcou školskej jedálne zostavuje jedálny lístok. A nielenže pripravuje jedálny lístok zostavený podľa jednotlivých porúch, ale deťom s poruchami výživy aj stravu varí.

Porúch je niekoľko a sú odlišné, znamená to, že v jedálni funguje súbežné niekoľko rôznych spôsobov prípravy jedla?

– Samozrejme, asistentka výživy pripravuje denne niekoľko druhov jedál. Napríklad pri diabete musí byť strava presne vážená. Asistentka výživy na základe konzultácie s rodičom musí dodržiavať časový horizont podávania stravy a každé jedlo vážiť. Pričom každé dieťa má svoju „normu“ stanovenú inak. Pri potravinových alergiách to nie je len jeden, ale viacero druhov potravín, ktoré má dieťa vylúčené zo stravy. Napríklad všetky druhy koreňovej zeleniny alebo ryžu, poprípade potraviny obsahujúce bielkoviny kravského mlieka.

Mikuláš, hasiči, ochutnávka 143

Ako veľmi je to náročné oproti bežnému stravovaniu?

– Diétnu stravu pre deti pripravujeme podľa odporúčaných receptúr pre diétne stravovanie. Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní vydalo MŠ SR. Asistentka výživy stravu pripravuje v spoločnej kuchyni, kde má vyhradený priestor a používa samostatný riad. Tovar objednávame u dodávateľa, ktorý ma skúsenosti s takýmto druhom potravín alebo podľa potreby ich kupujeme v špecializovaných predajniach. Náklady na nákup sú vyššie oproti bežným potravinám. Deti s poruchami výživy majú vytvorenú samostatnú jedáleň, kde majú vlastný zasadací poriadok (deti s rovnakou stravou sedia pri jednom stolíku, pokiaľ to počet umožňuje), v záujme zabezpečenia potrebnej diéty, aby nedochádzalo k zámene stravy.

Detí s poruchami výživy pribúda, stačí vaša trieda na naplnenie potrieb Petržalky?

– Momentálne stačí. Dokonca máme aj deti, ktoré nie sú z Petržalky. Pretože v prípade voľnej kapacity prijímame aj deti z iných mestských častí. Ale, samozrejme, petržalské sú uprednostnené.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky