INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Deti so zlatom v hrdle

Už po desiaty raz organizovala ZŠ Lachova okresné kolo súťaže Slávik Slovenska v speve ľudových piesní, ktorú pred dvadsiatimi tromi rokmi odštartoval národný umelec Peter Dvorský s PhDr. Petrom Štilichom.

Škola, ktorá súťaž organizuje, je každoročne podporovaná nielen radou rodičov a vedením školy, ale aj renomovanými odborníkmi a obdivovateľmi ľudovej piesne, akými boli aj sú: Mgr. art. Elena Matúšová, dirigentka speváckeho zboru Lúčnica, ktorá každoročne bola členkou poroty a každý rok priniesla víťazom v troch kategóriách 9 hodnotných cien (v deň súťaže sa po prvý raz nezúčastnila, pretože reprezentovala so speváckym zborom našu vlasť v ďalekom Šanghaji.) Ďalšou odborníčkou a porotkyňou je vedúca speváckej zložky folklórneho súboru Karpaty, PaedDr. Eleonóra Kapasná-Vančíková, ktorá dlhé roky pôsobila aj ako spevácka sólistka Lúčnice. Treťou porotkyňou, ktorá nikdy neodmietla pomoc pri organizovaní Slávika, je Mgr. Mária Straková, dlhoročná sólistka Lúčnice a SĽUK-u. V neposlednom rade sa tento rok stala porotkyňou a zároveň aj vzácnym hosťom Mgr. Gitka Kralovičová, učiteľka SJL a HUV, ktorá povinnosť organizovania Slávika Slovenska v Petržalke odovzdala pred desiatimi rokmi do rúk Mgr. Zuzane Miškovičovej, učiteľke SJL a HUV a bývalej členke speváckeho zboru Lúčnica.

Desať rokov sa tieto obdivovateľky detských súťaží zaslúžili o správny priebeh a milú atmosféru tejto súťaže. Vzácnym hosťom bol aj zakladateľ celoštátnej súťaže Dr. Peter Štilicha. A aby desiate výročie bolo naozaj sviatočné, nemenovaný sponzor poslal do súťaže nielen hodnotné ceny z ÚĽUV-u, ale aj obrovskú päťkilovú tortu, ktorá všetkým veľmi chutila. Každé dieťa odchádzalo s pocitom, že aj keď tento rok nevyhralo, určite príde na budúci rok znova skúsiť šťastie a možno stretne aj kamarátov, s ktorými sa tento rok zoznámilo.

Víťazmi, ktorí budú súťažiť v krajskom kole Slávik Slovenska na ZUŠ Exnárova 6. júna, sa stali v petržalskom obvode žiaci: v 1. kategórii – Hanka Habalová, ZŠ Trnková 1 Jarovce, v 2. kategórii – Roman Gály, ZŠ Lachova 1 a v 3. kategórii – Ivana Gályová, ZŠ Lachova 1.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201