INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Aj vďaka tebe môže byť ihrisko veselšie

Aj vďaka tebe môže byť ihrisko veselšie


V sobotu 18. mája sa od 10:00 koná „optimistická“ brigáda na detskom ihrisku Gercenova. Zapojte sa a rozveseľte novým náterom oplotenie a herné plochy pre najmenších Petržalčanov.

Maľovanie veľkého ihriska na Gercenovej (situované za bazárom športových potrieb, mapka tu)  organizuje OZ Petržalské ihriská spolu s Chránenou dielňou OZ Okraj, v ktorej nachádzajú uplatnenie a možnosť nového štartu do života ľudia bez domova. „Okrem namaľovania hrdzavého plotu okolo ihriska je naším cieľom predstaviť obyvateľom z okolia chránenú dielňu, ktorá pôsobí neďaleko a prepojiť tieto dve komunity pri spoločnej práci, pretože okrem rodičov z ihriska prídu brigádovať aj klienti chránenej dielne,“ uviedla predsedkyňa združenia Petržalské ihriská a poslankyňa miestneho zastupiteľstva Ivana Brezinská (Zmena zdola).

Organizátori zabezpečili farby  i štetce, stačí si priniesť len rukavice a chuť spraviť niečo užitočné. Projekt je podporený z Nadácie Orange a uskutoční sa v rámci Týždňa optimistov.

plagat optimisticka brigada

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201