INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Prázdniny v materských školách

Prázdniny v materských školách

 Ako budú otvorené materské školy počas školských prázdnin? V článku nájdete informácie kedy ktoré škôlky prázdninujú a kedy budú v prevádzke. 

Od 01. 07. 2017 – 31. 07. 2017 budú otvorené – MŠ Macharova 1, MŠ Pifflova 10, MŠ Bradáčova 4, MŠ Bulíkova 25, MŠ Jankolova 8, MŠ Haanova 9, MŠ Iľjušinova 1, MŠ Bzovícka 6, MŠ Turnianska 6 a MŠ Tupolevova 20.

Od 01. 08. 2017 – 31. 08. 2017 budú otvorené – MŠ Bohrova 1, MŠ Nobelovo nám. 6 v MŠ Röntgenova 16, MŠ Rovniankova 8, MŠ Šustekova 33, MŠ Lachova 31, MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31, MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30, MŠ Lietavská 1, MŠ Strečnianska 2 a MŠ Ševčenkova 35.

MŠ Gessayova 2, MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo nám. 6, ktoré majú sídlo v priestoroch základných škôl, budú mať prerušenú prevádzku počas celých letných prázdnin od 01.07.2017 do 31.08.2017.

MŠ so sídlom v základných školách budú mať prevádzku nasledovne:

MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31,

MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30,

MŠ Nobelovo nám. 6 v MŠ Röntgenova 16.

MŠ Tupolevova, ktorá má sídlo v ZŠ Tupolevova, bude mať zabezpečené stravovanie
v MŠ Iľjušinova.

Počas letných prázdnin sa prevádzka každej materskej školy v súlade s vyhláškou preruší najmenej na tri týždne z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201