INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Orientačné dni – cesta k lepšiemu kolektívu

Orientačné dni – cesta k lepšiemu kolektívu

Orientačné dni sú projektom, ktorý ponúka žiakom 2. stupňa základných škôl možnosť lepšie spoznať seba, svojich spolužiakov, stmeliť triedny kolektív a učiť sa fungovať vo vzťahoch. Nápad vznikol pred viac ako tromi rokmi pod záštitou Saleziánov zo strediska na Mamateyovej ulici. Organizátori programu hľadali odpoveď na otázku, ako sa podeliť s bohatstvom preventívneho výchovného systému so základnými školami v Petržalke.

V spolupráci s dobrovoľníkmi a skúsenými pracovníkmi s mládežou premýšľajú účastníci kurzov o svojich názoroch a slobodne sa vyjadrujú k témam, ktoré ich zaujímajú. Projekt Orientačné dni sa tiež snaží ukázať mladým ľuďom, ako obhájiť svoje názory pred rovesníkmi a zároveň rešpektovať názory iných.

Kurzy sa zameriavajú najmä na žiakov druhého stupňa, ktorí musia nanovo vytvoriť kolektív.  „V triedach často nefungujú bežné komunikačné cesty ako napríklad pozdrav, ocenenie alebo to, že držíme spolu. Niekedy to prerastie až do nepriateľstva – či už otvoreného alebo skrytého, a to potom môže v týchto triedach prerásť až do šikany,“ vysvetľuje výber citlivej cieľovej skupiny saleziánka a školiteľka kurzov Zuzana Saloňová.

Orientačné dni ponúkajú žiakom štyri kurzy zamerané na vzťahy a spoluprácu v triede, sebapoznanie, spoznávanie sa v partnerskom vzťahu a tiež na voľbu budúceho povolania. Na programe sa doposiaľ zúčastnilo desať tried zo základných škôl Pankúchova, Gercenova, Dudova a Základná škola Vincenta de Paul.

Absolventi programu Moja trieda, ktorý sa zameriava práve na stmeľovanie kolektívu, zhodnotili, že kurz im pomohol lepšie sa spoznať, rešpektovať a rozprávať. Na otázku, ako kurz pomohol tebe, absolvent kurzu zo základnej školy Pankúchova odpovedal: „Pomohol mi uvedomiť si svoje silné aj slabé stránky a rešpektovať druhých.“

Orientačné dni vnímajú pozitívne aj učitelia. „Uvedomila som si, že  deti sú v mnohom samostatné a často za nich riešim veci, ktoré si vedia vyriešiť aj bezo mňa. Mala by som im dať viac dôvery. Prekvapilo ma viac detí svojou úprimnosťou a otvorenosťou, a tiež šikovnosť niektorých, keď sa im dá príležitosť,” zhodnotila minuloročný kurz triedna učiteľka zo ZŠ Gercenova.

Po absolvovaní programu Orientačné dni sa však spolupráca s triedami nekončí. Školitelia naďalej komunikujú so žiakmi a učiteľmi. Kurzy zatiaľ absolvovalo dvestoosem žiakov a desať učiteľov zo štyroch základných škôl.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky