INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Na prírodovede sa hráme

Na prírodovede sa hráme

Na jeseň 2016 dve pani učiteľky zo ZŠ Pankúchova 4 absolvovali školenie s názvom Technika hrou. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou nadácie Volgswagen Bratislava. Ide o výskumne ladenú metódu výučby prírodovedy v treťom a štvrtom ročníku ZŠ. Škole boli v rámci tohto projektu postupne zapožičané 4 sady pomôcok na vyučovanie tém: Elektrina, Jednoduché stroje, Magnetizmus a Konštrukčné výzvy.

Prvá sada pomôcok bola k téme Elektrina. S pomôckami stihli pracovať takmer všetky triedy 3.-4.ročníka.  Zapájali elektrický obvod, zisťovali vodivosť a nevodivosť látok. „Na hodine PRI sme zapájali obvod tak, aby žiarovka svietila. Najlepšie bolo, keď sme skúšali, či predmety vedú elektrinu, alebo nie. Ťažké bolo nakresliť správne elektrický obvod tak, aby žiarovka nesvietila. Prekvapivé bolo, keď mi došlo, že obal od čokolády je alobal a je vodivý.“ Filip Hrušovský, 3.A

„Na hodine PRI sme pracovali s elektrinou a dopĺňali pracovné listy. Najlepšie bolo, keď sme zapájali elektrický obvod tak, aby nám žiarovka svietila. Zaujalo ma, keď sme sa snažili nakresliť elektrický obvod tak, aby nám žiarovka svietila.  Tipovali sme, ktoré predmety v elektrickom obvode budú vodivé a  zasvietia nám žiarovku.“ – Laura – Chiara Kániková, 3.A

„…..Bol som zvedavý, či sa to vôbec podarí. Uzavretý obvod svietil, neuzavretý nie.“ – Adam Petráš, 3.A

Projekty žiakov z 3.D.  Zadanie: Vytvor funkčný elektrický obvod.

Druhá sada pomôcok bola k téme Jednoduché stroje. Žiaci merali silu potrebnú na dvihnutie fúrika s nákladom, ťahali vedrá s rôznym materiálom po naklonenej rovine, skúmali ozubené prevody – smer a rýchlosť otáčania kolies…

„Dostali sme pracovné listy a pomôcky zapožičané od spoločnosti Volkswagen. Skúmali sme, ako fungujú ozubené kolesá. Najľahšie pre mňa bolo, keď sme mali na pracovnom liste ukázané, do ktorej strany sa otočí jedno koleso a my sme mali určiť, do ktorej strany sa otočí druhé. Ale keď sme mali určiť, koľkokrát sa otočí druhé koleso, ak prvé sa otočí raz, to bolo pre mňa už dosť ťažké. Tešilo nás, keď sme mali aspoň jednu úlohu dobre.“ – Lucia Kraslanová, 3.A

„Skladali sme ozubené kolesá, aby sa točili. Dobré bolo, keď sme správne zapojili ozubené kolesá. Tešilo nás to. Najťažšie bolo, keď sme merali, akú silu potrebujeme vyvinúť na to, aby sme dvihli vedro. Páčilo sa mi, keď sme ťahali vedro s kameňmi po naklonenej rovine. Mám rada, keď na hodine robíme pokusy. Je to zaujímavé a veľa sa z toho naučím.“ – Nikolka Brisudová, 3.A

„Robili sme so silomerom. Dobré bolo, keď sme so silomerom zdvíhali veci. Najťažšie pre mňa bolo dvíhanie predmetov. Páčilo sa mi zapisovanie odmeraných údajov.“ – Samuel Štrkula, 3.A

„Najťažšie bolo, keď sme mali tipovať rôzne veci, napríklad čo je ľahšie – piesok alebo kamene. Páčilo sa mi, keď sme po lavici a koberci ťahali silomerom škatuľu.“ – Richard Boháč, 3. A

V máji, keď sa cirkulácia pomôcok ukončí, budeme s napätím čakať a pevne dúfať, či výstupy, ktoré pripravíme /videá, fotky, tento článok/ budú dôstojným zavŕšením našej skoro ročnej práce a garanti projektu nás odmenia. Hlavnou výhrou sú totiž práve spomínané pomôcky, ktoré už nebudeme musieť vrátiť, ale ostanú u nás v škole. Držte nám palce!

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky