INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Koncert pre všetkých

Koncert pre všetkých

V rámci tradičných bratislavských mestských dní sa na podujatí s názvom Bratislava pre všetkých na koncertných vystúpeniach  pravidelne zúčastňujú talentovaní žiaci základných umeleckých škôl.

Verejný koncert  v nedeľu, 23. apríla, v Primaciálnom paláci usporiadala ZUŠ Jána Albrechta z Petržalky. Hodinový program s hudbou svetových autorov v podaní nadaných mladých hudobníkov získal sympatie a ocenenie početného domáceho i zahraničného publika. Srdečným aplauzom odmenili jednotlivé sólové a komorné výkony. Skladba G. F. Händla: Lascia  v interpretácii sláčikového komorného súboru vynikla v melodickej línii  sugestívne a pôsobivo (ped. Mgr. M. Gyöpösová). Labuť od Saint-Saënsa pre flautu a klavír vynikajúco predviedla žiačka Helena Gajdošová – flauta, klavír Mgr.art. V. Verbovská (ped. M. Krňová, DiS. art.). Obdivuhodne s mimoriadnym muzikálnym cítením predniesol Nocturno Es dur M.I. Glinku klavirista Ryan Martin Bradshaw (ped. Mgr. art. V. Ilievska).

Repertoár ďalších sólových vystúpení huslistov, flautistov, violistky, saxafonistky, spevákov a klaviristov pozostával zo skladieb W. A. Mozarta, W. F. Bacha, J. Haydna, C. M. von Webera, G. Donizettiho, F. Schuberta, F. Chopina, C. Debussyho, T. Freša, E. Doušu a ďalších. Pedagógovia ZUŠ Jána Albrechta pripravili koncert žiakov dramaturgicky veľmi dobre.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201