INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Koncert pre všetkých

Koncert pre všetkých

V rámci tradičných bratislavských mestských dní sa na podujatí s názvom Bratislava pre všetkých na koncertných vystúpeniach  pravidelne zúčastňujú talentovaní žiaci základných umeleckých škôl.

Verejný koncert  v nedeľu, 23. apríla, v Primaciálnom paláci usporiadala ZUŠ Jána Albrechta z Petržalky. Hodinový program s hudbou svetových autorov v podaní nadaných mladých hudobníkov získal sympatie a ocenenie početného domáceho i zahraničného publika. Srdečným aplauzom odmenili jednotlivé sólové a komorné výkony. Skladba G. F. Händla: Lascia  v interpretácii sláčikového komorného súboru vynikla v melodickej línii  sugestívne a pôsobivo (ped. Mgr. M. Gyöpösová). Labuť od Saint-Saënsa pre flautu a klavír vynikajúco predviedla žiačka Helena Gajdošová – flauta, klavír Mgr.art. V. Verbovská (ped. M. Krňová, DiS. art.). Obdivuhodne s mimoriadnym muzikálnym cítením predniesol Nocturno Es dur M.I. Glinku klavirista Ryan Martin Bradshaw (ped. Mgr. art. V. Ilievska).

Repertoár ďalších sólových vystúpení huslistov, flautistov, violistky, saxafonistky, spevákov a klaviristov pozostával zo skladieb W. A. Mozarta, W. F. Bacha, J. Haydna, C. M. von Webera, G. Donizettiho, F. Schuberta, F. Chopina, C. Debussyho, T. Freša, E. Doušu a ďalších. Pedagógovia ZUŠ Jána Albrechta pripravili koncert žiakov dramaturgicky veľmi dobre.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky