INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Budem mať už prváčku

Budem mať už prváčku

„Mám radosť, keď na zápise vidím našich bývalých žiakov s ich deťmi, či rodičov, ktorých jedno dieťa už našu školu navštevuje. A, samozrejme, teší ma aj množstvo celkom nových rodičov budúcich prvákov, ktorí k nám vedú svojich drobcov. Myslím si, že rovnako ako pre nás, je aj pre deti tento deň dôležitý. Pri septembrovom nástupe do školy si pamätajú naše pani učiteľky, ktoré tu dnes stretli, a aj to im dodá sebavedomie v septembri,“ hovorí  Magdaléna Benková, riaditeľka Základnej školy na Černyševského ulici, kam som v druhý aprílový piatok prišla zapísať svoju dcéru do prvého ročníka.

Už vo vestibule nás vítajú žiačky – pomocníčky, ktoré nás navigujú správnym smerom. Tam sa mojej dcéry, s očami okrúhlymi od zvedavosti a vzrušenia, pýta pani učiteľka na meno a  či ju môže vziať do herne. Ja zatiaľ odchádzam do inej triedy vyplniť dotazníky pre školu. Dcéra je hotová skôr ako ja, stihla dokresliť a vymaľovať postavu, nájsť odlišný obrázok a ďalšie úlohy. Pani učiteľka ju chváli, vraj je nielen šikovná, ale aj rýchla. A dcéra sľubuje, že to „r“ sa do septembra určite ešte naučí.

Pre školu znamená zápis nielen nových žiakov a rodičov, ale aj nový život a  skúsenosti, pretože každý rok sú deti celkom iné. Majú iný prístup k veciam ako ich predchodcovia, nové vedomosti, ktorými nás prekvapia. Zdá sa mi, že sú aj smelšie a lepšie pripravené na školu. Výhodou je že viac ako 90% detí má predškolskú prípravu, dokážu sa sústrediť dlhšiu dobu na jeden podnet, vedia spolupracovať, prispôsobiť sa a akceptovať iných i ich nedostatky – jednoducho sú zvyknuté na kolektív,“ hovorí Magdaléna Benková.

 

Každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu prejde testovaním na školskú zrelosť. Už tam dostanú rodičia informácie ako je dieťa pripravené na prvú triedu, kde má prípadne rezervy a čo by si malo ešte trénovať.  Rovnako si na zápise  pani učiteľky deti hravou formou testujú – kreslenie, počítanie, základné geometrické tvary, pozornosť a pod. Aby vedeli dať rodičom okamžitú spätnú väzbu a poradiť, čomu sa prípadne ešte počas takmer piatich zostávajúcich mesiacov do začiatku školského roku venovať.

Na Základnej škole na Gessayovej ulici zapísali 82 detí

 „Mnohé deti majú problém sústrediť sa na čítané slovo. A zopakovať vlastnými slovami, čo počuli. A s tým súvisí problém starších žiakov – čítanie s porozumením. Tu môžu rodičia budúcim prváčikom pomôcť, keď im budú doma čítať alebo miesto video rozprávok púšťať audio verzie a potom sa s nimi o vypočutom rozprávať,“ vysvetľuje riaditeľka.

Pani učiteľka pri zápise na ZŠ Turnianska zisťuje u budúcich prváčikov, či sa už stretli s číslicami, písmenkami, či spočíta predmety do desať, či vie rozlíšiť pojmy viac, menej, sleduje jeho reč, vyjadrovanie, jemnú motoriku, zrakové a sluchové vnímanie, pozornosť a pamäť.

A ako zvládajú nástup do školy rodičia prváčikov? „Niekedy môže mať rodič paradoxne väčšie obavy ako dieťa. Pretože deti sú flexibilné, neustále si zvykajú na nové veci . Je dobré, ak rodič svoje strachy zbytočne neprenáša na potomka. Na druhej strane, niektorí rodičia majú príliš vysoké nároky, očakávajú od dieťaťa, že bude okamžite podávať stopercentný výkon. Ale treba sa zamyslieť nad tým, ako sme začínali aj my, či mám všetko hneď išlo na prvý krát.  Aj prvák si najprv musí zvyknúť na nové prostredie, kolektív a úlohy. Minimálne prvý štvrťrok sa dieťa len adaptuje,  a preto naň  netreba tlačiť, ale nechať mu priestor, aby si našlo svoje miesto a rytmus.

Petržalské materské a základné školy úzko spolupracujú, takže sme na zápise stretli Katarínu Kovačičovú, riaditeľku MŠ Macharova a aj „našu“ pani riaditeľku Emíliu Šimkovú z MŠ Pifflova. Iste boli zvedavé, ako si ich zverenci na zápise poradia. Myslím si, že môžu byť spokojné, zvládli to s ľahkosťou.

V  Petržalke do základných škôl zapísali 916 detí (425 dievčat a 491 chlapcov), čo je o 95 detí viac oproti minulému školskému roku. V ZŠ sa teda otvorí 36 bežných prvých tried a 3 špeciálne pre žiakov s poruchami učenia v ZŠ Tupolevova 20, s Aspergerovým syndrómom a autizmom v ZŠ Prokofievova 5 a so zdravotným oslabením v ZŠ Černyševského 8.

Zápis v Základnej škole na Lachovej sa niesol v znamení jari a ľudových tradícií. Veľmi sa na tento deň tešili a pri výzdobe školy pomáhali. Žiaci prvého aj druhého stupňa usilovne pomáhali vytvárať rôzne dekorácie, aby sa škola ich budúcim spolužiakom páčila. Za pomoci pani učiteliek sa kvietok po kvietku, vajíčko po vajíčku (veľkonočné, samozrejme) dotvárala predstava o jarnej škole, rozkvitnutej lúke a veselej Veľkej noci. Atmosféru dotvárali pani učiteľky v krojoch, ktoré poskytla pani učiteľka Zuzka Miškovičová, milovníčka folklóru a dlhoročná organizátorka okresného kola speváckej súťaže „Slávik Slovenska“. Škola sa už na teší sa na ďalšie stretnutie v septembri.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.