INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prvý raz v škole

Prvý raz v škole

„Veľkáči“ škôlkari sa začiatkom apríla zoznamovali s úplne novým prostredím. Do škôl, kam začnú chodiť od septembra, prišli trochu nesmelí, ale o to zvedavejší. Zápis do školy je jedným z prvých dôležitých medzníkov v živote detí.“ Všetci naši učitelia z prvého stupňa sa na zápis veľmi zodpovedne pripravovali. Rodičom sme sa snažili
dať čo najviac informácií o výchovno-vzdelávacom procese a o aktivitách našej školy. K tomu, aby deti boli smelšie, pomohli aj pani riaditeľky z MŠ Macharova a MŠ Pifflova,“ povedala Magdaléna Benková, riaditeľka ZŠ na Černyševského ulici.

žiaci, trieda
žiaci, trieda

 

„Rodičia sa zaujímali aj o profiláciu školy, predovšetkým o špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti. Majú osobitný program, zameraným na zlepšenie verejného zdravia,  prevenciu  pred civilizačnými chorobami a  posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov. Žiaci s  poruchami výživy tu majú možnosť  stravovať sa podľa ich potrieb. Diétna strava je v školskej jedálni zostavená tak, aby boli splnené požiadavky správnej výživy detí s intoleranciou na niektoré zložky stravy,“ pridáva svoje skúsenosti zo zápisu poslankyňa Ivana Antošová.

V týchto triedach  vyučujú väčšinou špeciálni pedagógovia. Všetky aktivity, metódy a postupy rešpektujú aktuálny zdravotný stav, vzdelávacie možnosti a schopnosti žiaka chorého a zdravotne oslabeného.

„Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým učiteľom v Petržalke za ich výnimočnú prácu. Osobitne ďakujem učiteľom a riaditeľke v ZŠ na Černyševského ulici za pozitívny a hlavne ľudský prístup k deťom, ktoré majú zdravotný problém,“ dodala Ivana Antošová.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky