INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výzva na predkladanie projektov

Výzva na predkladanie projektov

Program „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ schválili poslanci na marcovom zasadnutí. Cieľom programu je finančne motivovať a podporiť pedagógov pôsobiacich na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka k zavádzaniu a uplatňovaniu inovatívnych projektov vo výučbe.

Mestská časť Bratislava–Petržalka
vyzýva
všetkých pedagógov základných škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti na predkladanie projektov
do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac.

Vytlačený projekt doručí uchádzač v zalepenej obálke označenej názvom programu do podateľne úradu na Kutlíkovej ulici do 30. mája 2015. Viac informácií na Oddelení školstva, kultúry a športu a TU.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky