INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vynálezca pre Ferrari v Petržalke

Vynálezca pre Ferrari v Petržalke

Riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Dr. Ing. Františka Simančíka si na prednáške Petržalskej super školy vypočuli šiestaci našich základných škôl. Je autorom a spoluautorom viacerých vynálezov nových materiálov a výrobných postupov, ktoré nemajú vo svete obdobu. Jeho meno rezonuje najmä v súvislosti s originálnou technológiou výroby penového hliníka, ktorý sa podarilo úspešne aplikovať napr. v ochranných prvkoch automobilov Ferrari a Audi.

superškola

Ako jeden z mála Slovákov koordinuje výskumný projekt 7. rámcového programu EÚ. Petržalským žiakom na nových materiáloch (kompozitoch, penách, nanomateriáloch) ukázal, ako je možné dosiahnuť zdanlivo protichodné vlastnosti, názorne im predstavil aj moderné postupy na ich výrobu a na záver si mohli pozrieť aj niektoré vyskúšané unikátne materiály. Vzorky týchto jedinečných výrobkov mohli získať za správne odpovede na otázky Františka Simančíka. Na záver ho žiaci zasypali otázkami, napríklad aj o používaní hliníkového riadu v kuchyni, ako dlho trvá vyrobenie predmetu z hliníkovej peny, alebo na akom novom projekte teraz pracuje.

superškola

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201