INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Talent Prahy 5 aj s našou účasťou

Talent Prahy 5 aj s našou účasťou

Mestská časť Praha 5 pod záštitou starostu Radka Klímu a radného pre oblasť kultúry Petra Hnyka, v spolupráci s Pražskou komornou filharmóniou vyhlásila 8. ročník hudobnej súťaže Talent Prahy 5 pre žiakov a študentov vo vekovej kategórii do 24 rokov. Na záverečný koncert víťazov tradične pozýva aj hostí zo svojich partnerských miest Bratislava-Petržalka, Budapešť-Újbuda a Berlín.
Petržalku na tohtoročnom prestížnom podujatí reprezentoval mladý a výrazne talentovaný 16-ročný Matúš Miklovič, žiak Základnej umeleckej školy Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici, ktorý študuje pod pedagogickým vedením Mgr. art. Marcela Štefka, ArtD.
8. ročník súťaže Talent Prahy 5 nadväzuje na niekoľkoročnú úspešnú tradíciu koncertov vážnej hudby v tejto časti Prahy a je nezabudnuteľnou prezentáciou mladých začínajúcich umelcov s významným hudobným telesom Pražskou komornou filharmóniou, pod taktovkou skvelého svetoznámeho dirigenta Leoša Svárovského.
Koncert víťazov sa konal dňa 17. marca v Národnom dome na Smíchove. Matúš Miklovič klavírnym koncertom A dur KV 414, 1. veta Allegro od Wolfganga Amadea Mozarta očaril pražské publikum i pozvaných hostí z ostatných družobných miest, ktorí ho ocenili neutíchajúcim potleskom. Mnohé ohlasy po ukončení koncertu vyjadrovali nezvyčajný kultúrny zážitok, ktoré podporili aj úprimné gratulácie organizátorov a ostatných účinkujúcich.
Účinkovanie Matúša Mikloviča pod vedením Mgr. art. Marcela Štefka, ArtD. na koncerte Talent Prahy 5 bolo úspešným pokračovaním šírenia dobrého mena umeleckých škôl pôsobiacich na území Petržalky v zahraničí.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky