INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Obrazy srdca

Obrazy srdca

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, ktorý sídli na Haanovej 36-38, pripravil minulý týždeň v spolupráci s CC- Centrom vernisáž výtvarných prác prijímateľov sociálnych služieb pod názvom Obrazy srdca. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa výstava odlišuje tým, že je spojená s prezentáciou DSS KAMPINO, fotografiami zo života a rozličných aktivít prijímateľov sociálnych služieb a občanov Zariadenia podporovaného bývania.
praktická škola
Do výtvarných prác sa zapojilo 29 prijímateľov soc. služieb a občanov Zariadenia podporovaného bývania, ktorí pod vedením sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov vyjadrili prostredníctvom maľby a kresby to, čo sa ich zvlášť vnútorne dotýka a čo ich oslovuje – obrazy srdca. Výstava s prezentáciou DSS KAMPINO potrvá do 24. apríla.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201