INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Obrazy srdca

Obrazy srdca

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, ktorý sídli na Haanovej 36-38, pripravil minulý týždeň v spolupráci s CC- Centrom vernisáž výtvarných prác prijímateľov sociálnych služieb pod názvom Obrazy srdca. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa výstava odlišuje tým, že je spojená s prezentáciou DSS KAMPINO, fotografiami zo života a rozličných aktivít prijímateľov sociálnych služieb a občanov Zariadenia podporovaného bývania.
praktická škola
Do výtvarných prác sa zapojilo 29 prijímateľov soc. služieb a občanov Zariadenia podporovaného bývania, ktorí pod vedením sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov vyjadrili prostredníctvom maľby a kresby to, čo sa ich zvlášť vnútorne dotýka a čo ich oslovuje – obrazy srdca. Výstava s prezentáciou DSS KAMPINO potrvá do 24. apríla.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky