INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prvé miesto v bratislavskom kole získala petržalská škola

Prvé miesto v bratislavskom kole získala petržalská škola

V školskom roku 2013/2014 pripravila Nadácia Dalkia Slovensko pre žiakov základných škôl na celom Slovensku už 9. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia, tentoraz pod názvom Lesy okolo nás. Prvé miesto v bratislavskom kole získala trieda 4. B zo Základnej školy na Tupolevovej ulici.

Petržalské materské aj základné školy sú aktívne v zapájaní sa do rôznych projektov vyhlasovaných nielen štátnymi, ale aj súkromnými spoločnosťami, ktoré často ponúkajú zaujímavé ceny, akými sú spoločný výlet celej triedy, finančné prostriedky na revitalizáciu priestorov či nákup učebných pomôcok. Žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov sa preto zapojili aj do 9. ročníka environmentálnej súťaže vyhlásenej Nadáciou Dalkia Slovensko. Úlohou triedy bolo spoločne vytvoriť plagát na propagáciu ochrany lesa a napísať návrh na možnú ochranu lesa v meste alebo okolí. Žiakov aj učiteľov pri práci sprevádzali zaujímavé pedagogické materiály. Vďaka týmto učebným pomôckam, vypracovaným špeciálne pre tento projekt, sa deti dozvedeli veľa informácií o lese. Projekt bol obohatený o sprievodné akcie pre lepšie pochopenie témy – besedy s lesnými pedagógmi z Lesov SR, š. p.

V bratislavskom kole uspeli štvrtáci zo ZŠ Tupolevova, ktorí postúpili do ďalšieho kola. Do projektu Lesy okolo nás sa zapojilo celkovo 50 základných škôl. Prvé tri víťazné diela z každého lokálneho kola postúpia do celoslovenského kola, na ktorom sa dňa 21. mája v Poprade rozhodne o celkovom víťazovi projektu. Víťazná trieda získa výlet s atraktívnym programom, ktorý sa uskutoční v júni tohto roka.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky