INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

V minulom čísle sme informovali o prípravnom ročníku v Základnej škole internátnej na Vlasteneckom námestí. Dnes predstavíme triedu na Špeciálnej základnej škole s materskou školou na Žehrianskej ulici. Vyučovacie osnovy v oboch prípravných triedach sú rovnaké, rozdiel medzi školami však je. ZŠI na Vlasteneckom prijíma do prípravného ročníka len deti, ktoré si vyžadujú logopedickú starostlivosť. Podmienkou prijatia do prípravného ročníka na ŠZŠ s MŠ Žehrianska je odporúčanie o nezaškolení. Teda každé dieťa, ktoré rodičia nechcú ešte zaradiť do prvého ročníka, môže byť prijaté – či už má problémy s grafomotorikou, oneskoreným vývinom, je príliš hravé či nesústredené, alebo so zdravotným znevýhodnením.

Odpovedá Mgr. Soňa Kupcová, psychologička zo ŠZŠs MŠ Žehrianska: „Prípravný ročník je určený deťom, ktoré ešte nie sú zrelé, aby nastúpili do prvého ročníka a zároveň sa rodičia rozhodnú, že im škôlka už nič nové neprináša. Je to trochu viac ako škôlka, ale trochu menej ako prvý ročník. Je to vlastne hravá príprava na školu.“

KIF_3247

Ak majú rodičia záujem, aby ich dieťa navštevovalo prípravný ročník na ŠZŠ s MŠ Žehrianska, stačí, aby podali žiadosť o prijatie. K nej treba doložiť odporúčanie z Centra pedagogicko-psychologickej prevencie (presťahovaná z Hrobákovej ulice na Švabinského 7), že dieťa by nemalo byť zaradené do prvého ročníka.

Benefitom oproti škôlke je, že v prípravnom ročníku už funguje princíp školy. Deti sa však neučia plné štyri hodiny ako v prvej triede. Dve sú cielené vyučovanie a ďalšie dve sú hravejšie. Ďalšou výhodou je, že je v triede menej detí, od 4 do 8 a špeciálny pedagóg, ktorý sa im individuálne venuje.

Triedna učiteľka prípravného ročníka, Mgr. Oľga Hakulínová: „Vyučovanie je zamerané na rozvoj komunikačných schopnosti – rozprávanie, tvorenie viet, opísanie deja, prerozprávanie vypočutého. V druhom polroku začíname poznávať aj písmenká, učíme sa podpísať. Precvičujeme grafomotoriku, aby sa deťom uvoľnila ruka a ľahšie sa tak učili písať písané písmená v prvej triede. Vedieme ich k správnemu úchopu pera, trénujeme strihanie, kreslenie, vyfarbovanie. V matematike začíname pojmami, ako je blízko, ďaleko, veľa, málo, krátky, dlhý. V druhom polroku postúpime k počtom, sčítaniu a odčítaniu do päť alebo desať podľa šikovnosti detí. Deti učíme poznávať veci okolo nás, prírodu, rozprávame sa o rodine, učíme sa predstavovať, osobné údaje ako meno, bydlisko, dátum narodenia. Plus, čo je veľmi dôležité, učia sa pracovať na hodine. V škôlke sa hrali na koberci, tu už sedia v laviciach, musia sa obslúžiť sami, nachystať si veci na hodinu, prezliecť sa na telocvik.“

školák

Ako ďalej triedna učiteľka malých „prípravkárov“ dodáva, rodičia sa nemusia báť, že sa po absolvovaní prípravného ročníka deti v prvej triede nudili. Vyučovanie je zamerané na rozvoj grafomotoriky, čo je najčastejší problém, s ktorým deti do prípravného ročníka prichádzajú. A kým sa učiteľka venuje žiakovi, ktorý potrebuje pomoc, ostatní majú svoje úlohy – vyfarbujú alebo vypĺňajú pracovné listy. Škola čerpá z internetu, kde je pestrá ponuka úloh pre predškolákov. Základom je, aby aj ten najslabší žiak zvládol, čo je v osnovách. „Stručne povedané, trénujeme a zlepšujeme ich komunikačné schopnosti a toľko spomínanú grafomotoriku. Teda, to čo budú v prvom ročníku potrebovať najviac,“ dopĺňa Mgr. Hakulínová.

V marci ponúkla ŠZŠ Žehrianska rodičom možnosť pozrieť si vyučovanie v prípravnom ročníku osobne počas Dňa otvorených dverí. Pozrieť sa, čo takmer šesťročnú Zorku čaká, prišla jej mamička Mgr. Ľudmila Berecová: „Dcéra je júnová a prvé testy zrelosti neurobila. Ale v škôlke ju už nechať nechcem, pretože tam podľa môjho názoru nenapreduje. Myslím si, že v prípravnom ročníku sa jej budú môcť venovať intenzívnejšie. Tu majú v triede maximálne osem detí, v škôlke dvojnásobok, takže je zrejmé, kde je väčšia možnosť individuálneho prístupu. Hoci mi v škôlke avizovali, že ďalšie testy zrelosti by už zvládla, verím, že rok odkladu jej pomôže. Bude pripravenejšia a sústredenejšia, s čím má dnes ešte problém.“

školáci v triede

Deň tvorených dverí pre rodičov, ktorí uvažujú o prípravnom ročníku, škola zopakuje 24. apríla od 10. do 12. hodiny. Dohodnúť si návštevu a informovať sa je však možné aj inokedy. V prípade záujmu je školu možné kontaktovať e-mailom na szszehrianska@pobox.sk, telefonicky na čísle 02/6353 2084 alebo osobne v škole na Žehrianskej 9.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky