INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Celoslovenská recitačná súťaž

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy a Slovo bolo u Boha sa uskutočnila v petržalskej Spojenej škole Svätej rodiny. Na pôde školy privítali 68 súťažiacich – víťazov krajských kôl z rozličných kútov Slovenska. Súťažili žiaci základných i stredných škôl a nezabudlo sa ani na kategóriu dospelých. Už 21. ročník podujatia mal vysokú literárno-umeleckú úroveň, k čomu prispelo aj zlúčenie predchádzajúcich dvoch podobných súťaží a pribudla k nej aj výtvarná časť. Súťažné výtvarné práce žiaci z celého Slovenska tvorili na témy: Sedembolestná Panna Mária – Patrónka Slovenska, Ikony v chrámoch a Ako sa starám o prírodu – Božie dielo, ktoré mi je zverené. Helena Jánošíková, riaditeľka Spojenej školy Svätej rodiny ocenila bohatú účasť recitátorov i prácu pedagógov, ako aj stovky kvalitných výtvarných prác. V odbornej porote boli renomované osobnosti z oblasti literatúry, filmovej tvorby, réžie a výtvarného umenia.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201