INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Prednes sa rodí cez dušu

Prednes sa rodí cez dušu

Tak ako každý rok, aj v týchto marcových dňoch sa v ZŠ Turnianska 10 konali školské kolá dvoch súťaží v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín a Rozprávkové vretienko. Tešíme sa, že stále máme žiakov, ktorí v tomto uponáhľanom čase počítačov siahnu po texte, aby sa ho naučili a popracovali s ním. A hoci sa na nejaké slovíčko pozabudne a nie každý môže zvíťaziť či postúpiť do vyšších súťaží , určite všetci zúčastnení naplnili slová pani Jaroslavy Čajkovej z Národného osvetového centra, ktorá sa dlhodobo zaoberá hodnotením mladých recitátorov a vo svojich príručkách pre recitátorov hovorí:

Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201