INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka poďakovala učiteľom

Petržalka poďakovala učiteľom

Poznáme najúspešnejšiu petržalskú školu roka 2012, deväť pedagógov, ktorí dosiahli výnimočné úspechy a tri mená navždy zapísané v spomienkach bývalých žiakov a rodičov.

„Prekvapenie, radosť, zadosťučinenie a záväzok. Veľmi si to užívam a som nesmierne šťastná za všetkých kolegov, zamestnancov školy,“ zhrnula bezprostredné pocity Mgr. Viera Šuleková, riaditeľka ZŠ Gessayova, krátko po tom, ako jej starosta Petržalky Vladimír Bajan zagratuloval k titulu Škola roka 2012. Pri ocenení zavážili výborné výsledky v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka v slovenskom jazyku a literatúre, ale i úspechy žiakov na vedomostných olympiádach a v športových turnajoch.

ocenená učiteľka

Zvyčajne si až v neskoršom veku uvedomíme, ktorí ľudia ovplyvnili našu životnú cestu. Učiteľ, na ktorého nezabudnem je kategóriou, ktorá nemá kvantifikovateľné kritériá. Nominácie navrhujú súčasní i bývalí žiaci, rodičia, ľudia, ktorí aj po čase pociťujú pri spomienke na pedagóga hlbokú úctu.

Evu Hubinskú navrhla na ocenenie jej niekdajšia žiačka Katarína Zajacová. „Neviem posúdiť do akej miery ovplyvnila práve ona moje neskoršie rozhodnutie stať sa učiteľkou. Učím na strednej odbornej škole a v mojej práci na ňu často spomínam, snažím sa podobným spôsobom viesť žiakov. Ukázať im, aký je svet okolo nás zaujímavý, aká je matematika krásna, aké je dôležité nadobúdať vedomosti, aby aj moji študenti odchádzali, tak ako kedysi ja, zo školy s pocitom, že sa každý deň niečo nové naučili,“ zamýšľa sa pani Katarína v nominačnom liste.

Spomienka na Alicu Sivošovú ostala v srdci emigrantovi Petrovi Hasovi: „Aj keď žijem od 1968 vo Švajčiarsku, nestratil som kontakt so Slovenskom. Veľmi rád si spomínam na obdobie strávene na Gymnáziu v Petržalke na Makarenkovej ulici, kde som v 1967 ukončil stredoškolské vzdelanie s maturitou. Naša triedna učiteľka bola pani profesorka Alica Sivošová. Učila nás matematiku. Neboli sme ľahká trieda. Napriek tomu bola naša triedna vždy férová a u nás veľmi obľúbená. Bez výnimky sme ju všetci rešpektovali.“

Návrh oceniť stredoškolskú učiteľku Zoru Dóczyovú predložila mama jej bývalého žiaka Marta Kissová. „Nedokazovala deťom čo nevedia, ale učila ich čo nevedeli. Pamätám si, že v triede mali žiaka po ťažkom úraze, úzko spolupracovala s jeho rodičmi a vytvorila podmienky, aby s ním mohli byť v triede. Dnes je to už bežné, ale v tom čase to bolo neobvyklé. Progresívny a inovatívny prístup sa najviac ukázal pri vytvorení počítačovej učebne. Bola to najmä jej zásluha. Následne škola otvorila počítačový krúžok, kde pani Dóczyzová neúnavne zasväcovala deti do tajov počítačov. V tom čase to naozaj bola priekopnícka práca, pretože doma mal počítač iba málokto. Jej deti boli šťastné a trieda plná života.“

IMG_9971

Petržalka má v gescii 11 základných a 19 materských škôl. Za vynikajúcu pedagogickú prácu v roku 2012 udelil starosta Vladimír Bajan ich učiteľom Ďakovný list. Z jeho rúk si ho prevzali: Mgr. Viera Poláková (ZŠ Budatínska), Mgr. A.lena Lampertová (ZŠ Dudova), Mgr. Miloš Bélik (ZŠ Lachova), Mgr. Renáta Trokšiarová (ZŠ Nobelovo námestie), Mgr. Jana Orechovská (ZŠ Pankúchova), Mgr. Yveta Cichová (ZŠ Prokofievova), Mgr. Soňa Hanzalová (MŠ Bulíkova), PaedDr. Katarína Mravíková (MŠ Iľjušinova), Zlatica Grácová (MŠ Röntgenova).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky