INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Múzeum pre najmenších

Múzeum pre najmenších

Múzeum školstva a pedagogiky v Petržalke ponúka programy aj pre malé deti. Škôlkari a žiaci prvého stupňa môžu zažiť malé dobrodružstvo a dozvedieť sa niečo nové.

Program Malí múzejníci sa skladá z dvoch návštev a zavedie deti do zákulisia práce v múzeu. Prvá návšteva slúži na predstavenie inštitúcie múzea. Dovolí deťom zaujímavým spôsobom nakuknúť do výstavy, naučí ich, čo múzeum je a čo sa v ňom smie a čo nie. Nazrú dokonca aj do depozitov, kancelárií a dielní, ktoré múzeum skrýva a nahliadnu tak do zákulisia múzejnej práce. Počas druhej návštevy sa deti stanú múzejníkmi a skúsia si prácu so „zbierkovými“ predmetmi. Ako zbierkový predmet poslúži obľúbená hračka, ktorú si dieťa so sebou prinesie do múzea. Následne si na nej vyskúša celý proces práce so zbierkovým predmetom – označenie, popis, odfotenie atď. Na záver dostane každé dieťa múzeom potvrdený pamätný certifikát, že sa stalo MALÝM MÚZEJNÍKOM.

Program Rozprávky v starom a novom šate je vytvorený v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka. Jeho cieľom je budovanie kladného vzťahu detí k čítaniu a ku knihám. Tiež poukazuje na to, že aj príbehy rozprávok sa v priebehu času menia a prispôsobujú novým podmienkam. Deti si vypočujú dve klasické rozprávky, Aladinovu zázračnú lampu a Popolušku. V múzeu sa im na diafilmoch premietne starý variant rozprávok, aký poznali ešte ich prarodičia. Deti sú vyzvané k diskusii o tom, čo videli a počuli. V knižnici sa pracovníčky s deťmi porozprávajú o rozprávkach a ich základných charakteristikách či typických prvkoch. Odprezentuje sa im modernejšia verzia rozprávky a deti tak môžu porovnať zmeny v príbehoch, ktoré priniesla doba, ale aj zmenu techniky, ktorou môžu byť rozprávky prezentované.

Múzeum nájdete v Petržalke na Hálovej ulici číslo 16 v prístavbe Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, oproti Slovenskej pedagogickej knižnici. Viac sa dozviete na webovej stránke múzea www.msap.sk, prípadne na tel. čísle 02/62410665.

 

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201