INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Koncert venovaný učiteľom

V Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca sa 20. marca konal Jarný reprezentačný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Daliborovo námestie 2 Petržalka. Konal sa v spolupráci s Rodičovským združením pri ZUŠ. V tento skutočne jarný slnečný deň koncert otvorila riaditeľka školy Mgr.art. Tatiana Schlosserová a v príhovore pripomenula prítomným hosťom, že koncert je venovaný sviatku Dňa učiteľov.

Odzneli na ňom sólové skladby, ale aj viac komorných telies, čo je potešujúce. Veď práca s komorným obsadením je náročná, čo sa týka hlavne výbornej medzipredmetovej spolupráce, čoho dôkazom sú mladí hudobníci.

Komorné skladby boli viac ladené pohodovo – melancholicky. Boli to:

Händlovo Rondo v podaní komorného zoskupenia – P. Takáscová (flauta), M. Kubešová (klarinet), M. Ďurikovičová (klavír).

Kopáčikova skladba S tebou v predvedení – M. Pribulová (husle), V. Kačmár (zobcová flauta), B. Nagyová (klavír).

Corelliho skladby, s ktorými sa predstavili – S. Blecha (husle), B. Považanová (flauta) a A. Magdolenová (alt. zobcová flauta), M. Pribulobá (husle), K. Porubská (klavír).

Ave Máriu M. Sch. Trnavského zahrali sestry D. a M. Čárske (husle), A. Zdarileková (klavír).

Program koncertu bol skutočne pestrý, čo sa týka výberu, obsadenia i žánrovo. Klaviristka S. Cibulová podaním Chopinovej Mazurky, R. Jankovič a J. Mász v štvorručnej hre zaujali precíteným predvedením skladieb. M. Šušmáková (klavír) nadchla skladbou Melódia pre ľavú ruku od Chadžieva. M. Ďurikovičová (klavír) do detailu, absolútne dynamicky, muzikálne vypracovala Debussyho skladbu Dievča s vlasmi ako ľan. S technicky náročnou klavírnou skladbou Škriatok od Rachmaninova si dobre poradila M. Guttenová. Z klavírnych tried nemôžem nespomenúť nadaných, technicky vyspelých žiakov – E. Porgesa, A. Zvíjasovú a O. Kadlečíka, ktorí rozozvučali klavír a dokázali, že sú výborní a svoj hudobný nástroj ovládajú skutočne profesionálne.

Potešujúce je, že sa na našich verejných koncertoch objavujú mladší, nadaní umelci. Veď „prváci ZUŠ“ Ch. Heidema (saxofón), ako aj J. Mornár (zobcová flauta) dokázali excelentné ovládanie hudobných nástrojov.

Na koncerte sa predstavili aj mladé talentované speváčky – M. Tallová, K. Froncová a M. Moravčíková. Z gitarovej triedy to bol M. Burda so známou skladbou El Cochlo. Náročnou skladbou od E. Poulenca sa predstavila šikovná flautistka P. Takácsová.

Záver koncertu pokračoval viac–menej v tanečnom rytme. Akordeónové duo – D. Krásna a L. Zvijas, valčíkom Pozdrav z Francie navodili tú správnu atmosféru. Nasledoval Slnečný rag od V. Klusáka v podaní nadanej, temperamentnej klaviristky T. Laktišovej.

Skutočnou hudobnou bodkou za týmto príjemným večerom bola Jazzová etuda M. Dvořáka v podaní tanečného komorného zoskupenia v zložení: žiak ZUŠ J. Kollesár (bas. gitara) a pedagógovia A. Adamová (klavír), P. Frait (bicie nástroje).

Všetci účinkujúci muzicírovali s chuťou, ľahkosťou a plným nasadením. Koncert zanechal vynikajúci umelecký zážitok, ktorý umocnili aj vystavené práce žiakov výtvarného odboru a obecenstvo odchádzalo s príjemným pocitom, ktorý sa im vryl nielen do mysle, ale aj do sŕdc.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky