INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chcete pracovať v materskej škole Vyšehradská?

Chcete pracovať v materskej škole Vyšehradská?

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, Bohrova 1 príjme od  1. augusta 2018 do novo zriadenej MŠ Vyšehradská 17, 851 07 Bratislava-Petržalka a ŠJ Vyšehradská 17 zamestnancov na pracovné pozície: tri upratovačky, pomocnú kuchárku v školskej jedálni a dve pomocné sily v školskej jedálni.

Podmienky na pozíciu upratovačky

Mzda v zmysle zákona  a náborový príspevok  550  € brutto. Vyžaduje sa základné vzdelanie, vítané je stredoškolské,  spoľahlivosť a zodpovednosť. Náplňou práce je upratovanie priestorov školy, školského areálu materskej školy, spolupráca s pedagogickými zamestnancami pri zabezpečení hygienických požiadaviek na deti (pomoc pri sebaobslužných  činnostiach detí).

Podmienky na pozíciu pomocnej kuchárky v školskej jedálni

Mzda v zmysle zákona – Platové tarify pedagogických zamestnancov – a náborový príspevok 650 € brutto. Kvalifikačné predpoklady: vyučený v odbore s výučným listom bez maturitnej skúšky, zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou.

Požiadavky na uchádzača:, zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť.

Náplňou práce je pomoc pri príprave hlavných a doplnkových jedál, dodržiavanie technologických postupov a receptúr a dodržiavanie HACCP a osobnej hygieny.

Podmienky na pozíciu pomocnej sily v školskej jedálni

Mzda v zmysle zákona – Platové tarify pedagogických zamestnancov – a náborový príspevok 550 € brutto.

Predpokladom na prijatie je základné vzdelanie, vítané je stredoškolské, zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť.

Náplňou práce sú pomocné práce pri príprave hlavných a doplnkových jedál a dodržiavanie HACCP a osobnej hygieny.

Rozsah úväzku u všetkých pracovných pozícií je plný úväzok. Termín zasielania žiadostí o zaradenie do výberu na jednotlivé pracovné pozície je  do 11. mája a predpokladaný termín ukončenia výberu je  do 8. júna. Žiadosti o zaradenie do výberu na jednotlivé pracovné pozície zasielajte na adresu: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava. Kontaktná osoba: Darina Totevová, vedúca PaM, t. č. 02/68 20 10 58, e-mail: totevova@strediskoskole.sk

K žiadosti o zaradenie do výberu na jednotlivé pracovné pozície priložte štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie benefity: práca v zrekonštruovaných priestoroch materskej školy a školskej jedálne.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky