INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vyhlasujeme 20. ročník súťaže školských časopisov

Vyhlasujeme 20. ročník súťaže školských časopisov

Petržalka opäť dáva šancu svojim tvorivým žiakom a študentom. Okrem súťaží športového, hudobného, tanečného či výtvarného charakteru, organizuje Miestna knižnica Petržalka už 20. ročník súťaže školských časopisov “Život našimi očami – Novinári tretieho tisícročia”. Budúci redaktori, novinári a grafici, ktorí pod pozorným okom redakčnej rady tvoria v mediálnej oblasti svojej školy, môžu opäť využiť šancu získať svojím školským časopisom prestížne ocenenie, ktoré v Petržalke udelia tento rok už po dvadsiaty raz.

školské časopisy

Súťažné práce hodnotí odborná porota v troch kategóriách – mladší žiaci základných škôl (1. stupeň), starší žiaci základných škôl (2. stupeň) a žiaci stredných škôl. Odborná porota hodnotí obsahovú náplň a grafickú podobu časopisu a môže udeliť čestné uznanie alebo mimoriadne ocenenie “Skokan roka”, ktoré v minulom roku získal časopis Stopa zo ZŠ Nobelovo nám. 6.

školské časopisy

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné a stredné školy, ktoré majú sídlo v Petržalke. Podmienkou je vyplnenie prihlášky a dodanie dvoch čísel časopisu vydaných v školskom roku 2014/2015.Termín uzávierky 20. ročníka súťaže je 20. máj 2016 a slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 16. júna 2016.

Prihlášku a časopisy treba doručiť poštou alebo osobne priniesť na adresu:

Miestna knižnica Petržalka

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava 5

Zn. školské časopisy

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky