INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Deň otvorených dverí na petržalských školách

Deň otvorených dverí na petržalských školách

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční v piatok 1. apríla v čase od druhej do šiestej hodiny popoludní a v sobotu 2. apríla zas dopoludnia v čase od ôsmej do dvanástej. Predtým však môžu prísť rodičia aj s budúcimi prváčikmi v rámci pripravovaných dní otvorených dverí na malú „inšpekciu“ do petržalských škôl. Pedagógovia a ostatní zamestnanci škôl pripravili aj množstvo zaujímavých aktivít pre deti a pre ich rodičov informácií o škole. Bližšie informácie o dňoch otvorených dverí nájdete na webových sídlach jednotlivých základných škôl.

Deň otvorených dverí v základných školách:

Budatínska 61                   22.3.

Černyševského 8              16.3. od 15.00 – do 18:00 h

Dudova 2                           19.3.

Gessayova 2                      16.3.

Holíčska 50                        16.3.

Lachova 1                          15.3.

Nobelovo nám. 6             16.3.

Pankúchova 4                   1.4.

Prokofievova 5                 16.3.

Tupolevova 20                  11.3.

Turnianska 10                   2.3.

V minulom roku vyčlenila samospráva na školstvo 12,3 milióna a v tomto roku je to až 13,6 milióna eur. Z toho na podporu voľnočasových aktivít v základných školách vyčleňuje mestská časť ročne viac ako milión eur. V predchádzajúcom školskom roku otvorili na školách takmer 300 rôznych športových, hudobných, výtvarných a ďalších krúžkov. Na zlepšenie technického stavu budov pôjde aj tento rok 250 tisíc eur, ale oproti minulému roku ďalších 300 tisíc je plánovaných z úverových zdrojov. Mestská časť sa zaviazala do roku 2018 zlepšiť hygienické podmienky vo všetkých 30 materských a základných školách. Preto je v tomto roku naplánovaná rekonštrukcia hygienických zariadení v siedmich školách v celkovej hodnote približne 200-tisíc eur. Okrem toho má Petržalka v dlhodobých cieľoch aj postupné rekonštrukcie školských areálov, ktoré budú slúžiť aj širokej verejnosti na rozvoj športových aktivít.

Za petržalské školy hovoria predovšetkým výsledky. Na konci školského roka zo 4 143 petržalských žiakov z 11 základných škôl bola viac ako tretina čistých jednotkárov. Tento školský rok uspelo na výbornú 1 202 žiakov prvého a 158 žiakov druhého stupňa.

 

(tod)

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky