INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Úsmev na tvári

Úsmev na tvári

Mladší žiaci zo Základnej školy Pankúchova 4 vyčarili úsmev na tvárach tetuškám, starenkám a babičkám v Dome tretieho veku na Poloreckého ulici. Malí školáci k sviatku žien pripravili básničky, ktoré zarecitovali všetkým prítomným vo veľkej sále.

ZŠ Pankúchova, deti, tanec

Úsmevy na tvárach vyčarili krásnym veselým tancom v rytme španielskeho paso doble, ktoré so žiakmi nacvičila p. učiteľka Mašlárová. Prítomným sa vystúpenie veľmi páčilo. Mnohí si zaspomínali na svoje časy z mladosti. Na záver deti rozdali tetuškám zopár kvietkov pre radosť a potešenie. Zaželali im veľa šťastia a zdravia. Všetci bolo veľmi spokojní.

Sitárová, ZŠ Pankúchova 4

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201