INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Neobyčajný deň s ministrom

Neobyčajný deň s ministrom

Desiaty február sa zapíše do pamäti našej školy ako neobyčajný deň. Na návštevu k nám totiž zavítal minister školstva, Juraj Draxler. Privítali ho najmladšie žiačky z 1.a 2. ročníka.

Minister diskutoval s vedením školy na rôzne témy, ktoré sa týkali vzdelávacieho procesu, nového ŠVP, o možnostiach využitia rámcových učebných plánov v rámci ŠkVP, vybavenia školy učebnými pomôckami, modernými technológiami. Minister pozitívne hodnotil skutočnosť, že žiaci majú možnosť absolvovať plavecký výcvik zdarma v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, rovnako aj organizovanie lyžiarskeho výcviku.

Juraj Draxler si prezrel aj priestory školy, odborné učebne (multimediálnu, učebne s interaktívnymi tabuľami, IKT), ocenil, že väčšina tried je vybavená novým školským nábytkom. Vstúpil aj priamo do vyučovacieho procesu v triedach na 1. a 2. stupni, diskutoval so žiakmi aj vyučujúcimi, pýtal sa detí na ich obľúbené predmety. Deti boli mimoriadne disciplinované, ale aj spontánne pri svojich odpovediach.

Cez prestávku sa stretol s niektorými pedagógmi a zamestnancami školy na krátkej diskusii v zborovni. V rámci besedy sa hovorilo aj o ďalšom vzdelávaní učiteľov, o potrebe nezvyšovať počty žiakov v triedach, pretože dnešné deti v pedagógovi nemajú len učiteľa, ale nahrádza mu aj kamaráta a mnohokrát aj rodiča, vzhľadom na vyťaženosť rodičov.

skola

Radosť všetkých bola znásobená tým, že Juraj Draxler je bývalým žiakom našej školy. Spomenul si aj na svoju triednu učiteľku, Evu Greifovú, ktorá, žiaľ, už nie je medzi nami, ale dodnes tu pôsobia ešte niektorí učitelia z jeho školských čias. Vedenie školy, pedagógov aj ostatných zamestnancov veľmi potešilo skonštatovanie ministra, že máme peknú školu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky