INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Základné kolá na ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayová

Základné kolá na ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayová

V tomto mesiaci sa rozbehol už 16. ročník McDonalds Cup, školská súťaž žiakov 1. stupňa základných škôl v minifutbale. Jeho organizátorom sú Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, a Bratislavský futbalový zväz. Prihlásených je celkove 71 škôl a družstvá odohrajú súťaž nasledujúcim systémom: základné kolá – jednotlivé skupiny sa začali hrať už 17. 3., obvodné kolá – od 7. 4. do 11. 4., krajské kolo, 6. 5. štadión ŠKP Inter Dúbravka BA a Majstrovstvá SR: 26.-27. 5. MFŠ Na Sihoti, Trenčín. Štartujú žiaci 1. stupňa základných škôl, nar. 1. 9. 2003 a mladší.

V Petržalke sa základné kolá odohrajú v skupinách A a B. – Program A. skupiny na ZŠ Budatínska vo štvrtok 20. marca: o 9.00 h Holíčska – Beňadická, o 9.30 h Tupolevova – Prokofievova, 10.00 h Holíčska – Vývojová, o 10.30 h Beňadická – Tupolevova, o 11.00 h Prokofievova – Vývojová, o 11.30 h Holíčska – Tupolevova, o 12.00 h Beňadická – Vývojová, o 12.30 h Prokofievova – Holičská, o 13.00 h Tupolevova – Vývojová, o 13.30 h Beňadická – Prokofievova. Program B-skupiny na ZŠ Gessayova vo štvrtok 20. marca: o 9.00 h Gessayova – Dudova, o 9.30 h Pankúchova – Černyševského, o 10.00 h Dudova – Černyševského, o 10.30 h Gessayova – Pankúchova, o 11.00 h Pankúchova – Dudova, o 11.30 h Gessayova – Černyševského. Do obvodného kola postúpia prvé dve mužstvá z každej skupiny.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201