INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prípravný ročník je ideálne riešenie odkladu školskej dochádzky

Prípravný ročník je ideálne riešenie odkladu školskej dochádzky

Bude mať vaše dieťa šesť rokov, absolvovali ste zápis do prvej triedy, a predsa váhate, či je už pripravené? Má problémy s rečou? Ťažšie sa vyjadruje? Nerado kreslí, strihá, vyfarbuje?? Nevyslovuje správne „r“ či iné hlásky? Ako to napraviť a poslať dieťa do školy pripravené absolvovať ju s úspechom? Riešením je prípravný ročník. Na rozdiel od materskej školy sa v ňom dieťa už učí pracovať ako v škole. Má rozvrh hodín, potrebuje aktovku i desiatu. Oboznamuje sa so základmi matematiky, učí sa rozpoznávať písmená, rozvíja si grafomotoriku aj slovnú zásobu. Je už školákom, má povinnosti, chodí do družiny, ale zároveň je v ochrannej zóne prípravy na prvú triedu. V Petržalke sú dve školy, ktoré majú prípravný ročník. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na Vlasteneckom námestí a Špeciálna základná škola na Žehrianskej ulici.

My vám dnes predstavíme prvú. Sídli v Petržalke už desať rokov. Je bežnou základnou školou. Prijíma iba žiakov, ktorí majú, ako jej názov napovedá, nejaké ťažkosti s rečou. Kvôli nim by mohli mať problém naučiť sa správne hovoriť, čítať, písať či počítať len s klasickými metódami výučby. V ZŠI je vyučovanie podľa osnov pre základné školy založené na individuálnom prístupe, názornosti a hravej forme. Tím špeciálnych pedagógov – logopédov pracuje každý deň na odstránení rečových ťažkostí žiakov. V prípravnom ročníku je to až desať hodín týždenne, v prvom ročníku päť. ZŠI je fluktuačnou školou. Znamená to, že nemá zápis, ale prijíma žiakov prvého až deviateho ročníka na čas nevyhnutný na zlepšenie ich komunikačných schopností. Jej cieľom je pripraviť ich na úspešné zvládnutie štúdia.

Riaditeľka školy Mgr. Paula Pravňanská: „O prípravný ročník je každým rokom väčší záujem. V uplynulom roku sme prijali 181 žiakov, čo je zatiaľ najviac v našej histórií. Museli sme otvoriť až štyri prvé a štyri prípravné ročníky. A deti, ktoré sme neprijali z priestorových dôvodov, by zaplnili ďalšie dve až tri prípravné triedy. Môj názor je, že radšej otvoríme viac prípravných ročníkov ako potom tretích či štvrtých. Pretože platí – čím sú deti mladšie, tým sú flexibilnejšie a lepšie reagujúce na výučbu aj na individuálnu logopedickú intervenciu. Niektorým stačia u nás dva-tri mesiace až rok a keď vidíme, že je reč napravená, a teda spoločensky vyhovujúca, dieťa posielame do jeho spádovej školy. V prípravnom ročníku si deti neuvedomujú, že získavajú nové vedomosti, školské zručnosti a zároveň hravou formou korigujeme ich rečové ťažkosti.“

zsi

Záujem o školu so zníženým počtom žiakov v triedach a individuálnym prístupom je vysoký. Hoci je internátnou školou s celoslovenskou pôsobnosťou, 80 % jej žiakov je z Petržalky, 15 % z Bratislavy a 5 % z jej blízkeho okolia – západoslovenského regiónu. Ako sme spomenuli, ZŠI nemá bežný zápis, pretože prijíma žiakov počas celého školského roku. Prijatiu však predchádza konanie s niekoľkými krokmi.

Mgr. P. Pravňanská: „Každý rodič, ktorého dieťa dovŕšilo šesť rokov, s ním musí ísť na zápis do spádovej školy. Obyčajne už majú rodičia zo škôlky alebo prostredníctvom pedagogicko-psychologickej poradne avizované, že dieťa potrebuje špeciálnu starostlivosť. Šušle, je nesústredené, nerado sa vyjadruje, radšej len ukazuje na veci a je školsky nezrelé. Často problém odhalia aj sami rodičia a oslovia nás. Prvým krokom je orientačný rozhovor s našou školskou psychologičkou a pedagogičkou triedy, do ktorej by mal žiak nastúpiť. Teda buď prípravný ročník, alebo prvý až deviaty ročník. Ona ho zhodnotí po logopedickej i vedomostnej stránke. Keď dieťa spĺňa kritériá pre našu školu, dáme rodičovi návrh na prijatie žiaka so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami. A len na základe jeho vyplnenia môžeme dieťa prijať. Je k nemu potrebné vyjadrenie pediatra, pedagogicko-psychologickej poradne, logopéda, otolaryngológa a foniatra (aby sme vedeli, či sa nejde o organické poškodenie sluchového či hlasového aparátu).

Vyplnený návrh posudzuje komisia ZŠI, ktorá potom riaditeľke školy odporučí prijatie či neprijatie konkrétneho žiaka. Podľa slov Mgr. Pravňanskej, niektorých rodičov odrádza, že prípravné ročníky sú zriadené pri špeciálnych školách. Dnes však názov „špeciálna škola“ pokrýva naozaj rôzne typy škôl. ZŠI je bežná škola s bežnými školskými osnovami. Jedinou jej špecialitou je intenzívna logopedická starostlivosť. A ak dieťa spĺňa kritéria na odklad, mali by rodičia naozaj s nástupom do prvej triedy počkať. Dieťa vyzreje a rok prípravy mu pomôže. Ako dodala, rozdiel medzi septembrom a júnom je potom markantný. Do prvej triedy nastupuje sebavedomejšie dieťa s oprávnenou dôverou vo svoje schopnosti. Je úspešné, a to ho pozitívne motivuje na vyučovaní.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky