INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Kultúrne vystúpenie v Dome tretieho veku

Kultúrne vystúpenie v Dome tretieho veku

Deň pred Medzinárodným dňom žien vystúpili žiaci zo ZŠ Pankúchova 4 s krátkym kultúrnym programom v Dome tretieho veku na Poloreckého ulici. Bol venovaný všetkým ženám, ktoré trávia svoj život a čas v tomto zariadení. Žiaci sa na vystúpenie veľmi tešili. Pred obecenstvom, pozostávajúcim prevažne z ľudí bývajúcich v tomto zariadení, vystúpili s básničkami i prózami. Tváre prítomných rozveselili aj pesničkami. Ich ruky tlieskali nielen po literárnom pásme, ale aj po pesničkách a po tančekoch.

tancujuce dievčata

A aké dojmy mali naši žiaci: „Mne sa to veľmi páčilo. Oni sa na nás usmievali. Trošku som sa pomýlila, ale neprekážalo im to. Koľko ich je veľa! Teší ma, že sme im urobili radosť.“ Posledná veta rezonovala takmer u každého žiaka. Plní dojmov a príjemného pocitu radosti pre niekoho iného sme sa po vystúpení vrátili do školy. Ešte aj nasledujúce dni v našich žiakoch rezonovalo toto vystúpenie a príjemný pocit. Všetkým, ktorí sú v tomto zariadení, aj tým, ktorí sa o starších ľudí starajú, želáme veľa zdravia a šťastia!

deti u seniorov

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201