INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Hudobný karneval

Hudobný karneval

Zábavné podujatie v priestoroch Základnej umeleckej školy Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. 15 v Petržalke bolo určené predovšetkým deťom, žiakom školy a ich rodičom, s cieľom priniesť do ich každodenného životného zhonu trochu rozptýlenia, radosti a veselosti.

Hudba, tanec, scénky, originalita v tvorbe a vynachádzavosti masiek (princezná, tiger, krokodíl – čarodejnica, malá zelená víla, mušketier, doktorka) dostali priestor na defilé a spontánnu prezentáciu. Porota hodnotila   a odovzdala ceny najkrajším súťažiacim maskám. Darčekmi boli odmenené napokon všetky deti, ktoré boli na karnevale. Aj nasledujúce podujatie – koncert muzikálovej, pop a filmovej hudby v nasledujúci večer v koncertnej sále – bolo pokračovaním a možnosťou pre účinkujúcich študujúcich na ZUŠ v speváckom odbore reprezentovať svoje ambície a nadanie v odľahčenejšom žánri.

Základná umelecká škola Jána Albrechta chce sprístupniť umenie všetkým školopovinným deťom. Prijíma neobmedzene deti školského veku na hlavný predmet: zborový spev. Žiaci tak majú možnosť doplniť si základné vedomosti z oblasti hudby a tiež kolektívneho vystupovania, ako aj zúčastňovať sa  na príprave koncertov k 25. výročiu školy.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201