INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Domov Pri kríži

Domov Pri kríži

Každodenné chvíle v Domove Pri kríži naplnili sviatočnou žiaci Základnej umeleckej školy Jána Albrechta z Petržalky. Kultúrnym programom pozdravili pri príležitosti Dňa žien všetky obyvateľky a medzi nimi i známu klavírnu pedagogičku pani Lýdiu Doležalovú. Podujatie konferovala Mgr. Ľubica Halová. Drobné klavírne skladbičky predniesli žiačky Natália Kafúnová a Alexandra Brillová. Toccatinu pre klavír D. Kabalevského pri príležitosti 110. výročia narodenia skladateľa zahrala Soňa Jantáková. Komorné gitarové duo zaradilo do programu C. Süssera: Suitu a mol a gitarové trio skladbu Memory /gitara Lenka Hrobárová, Monika Janesová, Nina Ševcová/ . Saxafonistka Martina Lenčéšová interpretovala skladby autorov C. Velázqueza a Gardela. Žiačky literárnodramatického odboru Viktória Floreková a Nina Brúderová predniesli rozprávkové pásmo H. Ch. Andersena Červené topánky a J. Kačkovej Zelené ríbezle. Vystúpenie ocenila i riaditeľka Domova Mgr. Janka Dudoňová.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201