INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vybuchne v Petržalke sopka?

Vybuchne v Petržalke sopka?

Tak aj na túto otázku by vám vedeli odpovedať žiaci siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov zo ZŠ Prokofievova a Nobelovo námestie, kde sa 5. februára uskutočnila ďalšia zo série prednášok realizovaných v rámci projektu Petržalská superškola. O našich aj svetových sopkách prišiel prednášať vulkanológ RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., bývalý riaditeľ Geologického ústavu SAV.

Na úvod žiakov Dr. Lexa oboznámil so základnými pojmami a procesmi sprevádzajúcimi začiatok sopečnej činnosti, vysvetlil im za akých podmienok, kde najčastejšie, a najmä prečo sa vulkány vyskytujú v určitých oblastiach. Potom žiakov pomocou fotografií previedol svetom sopiek, klasifikáciou ich vonkajších tvarov, ale aj klasifikáciou podľa hustoty lávy a typu materiálu, ktorý pri výbuchu vzniká. O tom, že žiaci petržalských škôl sú naozaj dobre pripravení ho sami presvedčili, keď ho upozornili, že výraz „pyroklastický materiál“ môže vo svojom výklade použiť a následne tento pojem aj bezchybne vysvetlili, za čo im a aj ich pedagógom Dr. Lexa vyslovil uznanie. Od svetových vulkánov sa na záver prednášky preniesli na Slovensko a okrem vymenovania dnes už nečinných sopiek na našom území sa žiaci mohli dozvedieť aj o možnosti ich prebudenia k aktívnej činnosti. Chceli by ste vedieť, či vybuchne v Petržalke sopka? Opýtajte sa našich žiakov.

O tom, že veda nie je nuda a že aj sopečná činnosť je prospešná pre ľudstvo, sa žiaci opäť mohli presvedčiť na tejto zaujímavej prednáške. Ďalšia prednáška pre všetkých petržalských šiestakov bola tento týždeň na tému Prapetržalka. Prednášal popredný slovenský archeológ a špecialista na výskum obdobia eneolitu a bronzovej doby v strednej a východnej Európe vrátane Kaukazu a Eurázijskej oblasti – Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

A predovšetkým – nezabudnite zahlasovať za logo Petržalskej superškoly na facebooku Petržalky www.facebook.com/viembytpetrzalcan a vyhrať zaujímavú cenu od mestskej časti Petržalka.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201