INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Školské bazény využívajú iba deti a mládež

Školské bazény využívajú iba deti a mládež

Okrem Veľkého Draždiaka – aj to len v lete – nemajú Petržalčania veľa možností na plávanie. Veľa sa diskutovalo o bazénoch v areáloch základných škôl, ktoré síce nie sú prístupné verejnosti, svojmu účelu však napriek tomu slúžia. Okrem ich využitia počas hodín telesnej výchovy pre žiakov petržalských základných i materských škôl sa tam konajú aj popoludňajšie krúžky športového a zdravotného plávania. Bazény ďalej využívajú centrá voľného času či plavecké kluby ORCA SPORT a NEMO (na základe prenájmu). Predovšetkým deti a mládež tak využívajú – či už prostredníctvom samotných škôl alebo organizovaných vstupov plaveckých klubov – školské bazény päť dní v týždni.

Úvahy o širšom využití, resp. o otvorení školských bazénov aj pre verejnosť brzdí najmä finančná stránka nutných opráv a úprav – bolo by potrebné stavebno-technicky odčleniť bazénové časti od prevádzky školy tak, aby v čase využívania kúpaliska verejnosťou nedochádzalo k vzájomným kolíziám a nebol obmedzovaný vyučovací proces. Vybudovať vstup do plavárne z exteriéru, rozšíriť prezliekárne a hygienické zázemie pre mužov, ženy a pre telesne postihnutých (WC, sprchy) a pod. Tiež by bolo treba zabezpečiť plavčíka, strážnika a podobne. Petržalské školské bazény majú maximálnu hĺbku 160 cm a iba 3 plavecké dráhy, takže plávanie je obmedzené na približne 6 – 10 dospelých ľudí za hodinu. Je otázne, či by bolo v takom prípade efektívne vynaložiť 400- až 500-tis. eur, ktoré by boli potrebné na ich úpravu a rekonštrukciu.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.