INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Škôlky sa o zdravie detí aktívne starajú

Škôlky sa o zdravie detí aktívne starajú

Predškolák trávi v materskej škole približne osem hodín denne. Teda väčšinu aktívneho dňa. Ráno ho rodičia zveria jeho učiteľke a odchádzajú presvedčení, že oňho bude dobre postarané. Je to naozaj tak? Ako sa materské školy starajú zdravie malých zverencov? Všetky majú vo výchovno-vzdelávacích programoch zahrnutú aj podporu a vedenie k zdravému životnému štýlu a ochrane zdravia. O tom, čo to znamená v praxi sme sa rozprávali s riaditeľkou MŠ Pifflova, Mgr. Emíliou Šimkovou.

Naša starostlivosť spočíva vo vytváraní podmienok potrebných na zdravý rast a vývin detí – v triedach máme práčky vzduchu a vybavenie areálu školského dvora a telocvične vytvára priestor na pohybové aktivity. Neodlúčiteľnou potrebou zdravého dieťaťa je aktívny pohyb, preto mu denne umožňujeme pohybovo-relaxačné cvičenia, organizujeme výcvik plávania, lyžovania, korčuľovania, športových podujatí a staráme sa o dostatočný pobyt detí vonku. Neodmysliteľnou súčasťou je vytváranie správnych stravovacích návykov.

Teda málo cukru a bielej múky v jedlách, veľa zeleniny a ovocia, čistá voda miesto sladenej?

Deti sa stravujú zdravo, ich jedálny lístok je zostavovaný v súlade so zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov, ktoré vydalo MŠ SR, ich strava je pestrá a vyvážená. A to platí aj pre stravovanie detí s poruchami výživy, ktoré majú vytvorenú triedu v našej materskej škole. Sme tiež zapojení do projektu školské ovocie a školské mlieko. Počas pitného režimu deti dostávajú v zimnom období nesladený ovocný čaj a v ostatnom čase je pitný režim zabezpečovaný akvamatmi, takže je to len čistá voda.

Deti trávia v škôlke väčšinu dňa, v akom prostredí sa pohybujú?

Aj počas prítomnosti detí v materskej škole v miestnostiach vetráme, vtedy sú okná otvorené len na vetračky. Otvárame ich dokorán a zabezpečujeme nárazové vetranie pri neprítomnosti detí v miestnosti. Teplota v miestnostiach je v triede 22 stupňov, v umyvárni až 24. Dôležitou súčasťou prevencie je pobyt detí vonku, kde sú minimálne dve hodiny. Vonku učiteľka plní úlohy prispôsobené pobytu detí v prírode. Sú to pohybové, hravé, edukačné aktivity a vychádzky. Deti chodia von za každého počasia, s výnimkou silného nárazového vetra, dažďa, v prípade búrky a ak teplota vzduchu je nižšia ako -10 stupňov. V letnom období je to čas intenzívneho slnečného žiarenia od 11. do 15. h.

Nie vždy prídu deti ráno úplne fit. Kedy je ešte dieťa vhodné do kolektívu a kedy už nie? Aké sú možnosti MŠ, kedy môže dieťa, ktoré sa zdá byť choré, odmietnuť? Stáva sa to často? Ako reagujúrodičia?

Dieťa je vhodné do kolektívu vtedy, ak je zdravé a neprejavuje príznaky žiadneho ochorenia. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do MŠ. V praxi sa stáva, že učiteľka upozorní rodiča na nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, no napriek tomu ho rodič na ďalší deň privedie opäť do MŠ. Vtedy ho učiteľka môže odmietnuť prijať a následne ho prijme len na základe potvrdenia lekára, že dieťa je zdravé. Nestáva sa to však často. Rodičia pristupujú k ochrane zdravia detí zodpovedne.

Takže minimálne dve hodiny vonku v rôznom počasí, práčky vzduchu, cvičenie vo vetranej miestnosti, správny pitný režim. Ak k tomu pridáme zdravú stranu, zdá sa, že rodičia môžu byť spokojní. A o tom, ako je to presne so stravovaním a jeho kvalitou v predškolských zariadeniach, budeme informovať v budúcom čísle.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky