INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naši piataci sú nadpriemerní

Naši piataci sú nadpriemerní

Aj piataci petržalských základných škôl sa zapojili do Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ.  Na testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo 505 žiakov. Ako sme obstáli?
Desať základných škôl z 11 (ZŠ Budatínska, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Gessayova, ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Pankúchova, ZŠ Prokofievova, ZŠ Tupolevova,  ZŠ Turnianska)  dosiahli  z matematiky vynikajúce výsledky nad celoslovenský priemer.  Zo slovenského jazyka a literatúry boli mimoriadne úspešní piataci z deviatich ZŠ (ZŠ Dudova, ZŠ Gessayova, ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Pankúchova, ZŠ Tupolevova a ZŠ Turnianska. Z oboch testovaných predmetov dosiahli nadpriemerné výsledky piataci zo ZŠ Budatínska, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Gessayova, ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Pankúchova,  ZŠ Tupolevova a  ZŠ Turnianska.

Piatakom zo ZŠ Prokofievova, ktorí boli úspešní z matematiky, chýbalo v priemere iba 0,6 b, aby sa umiestnili nad celoštátnym priemerom.

„Tieto výsledky jednoznačne hovoria o kvalite našich pedagógov, ale aj o šikovnosti našich žiakov. Všetkým k dosiahnutému úspechu gratulujem. Myslím si, že je načase začať hovoriť o porovnateľnej kvalite základných škôl a osemročných gymnázií,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201