INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Na ZŠ Pankúchova 4 súťažili športové kluby

Na ZŠ Pankúchova 4 súťažili športové kluby

V utorok 20. februára 2018 sa v telocvičniach a v bazéne ZŠ Pankúchova 4 uskutočnil 3. ročník Súťaže o putovný pohár riaditeľa školy „Góly, body, sekundy“. Súťaž finančne podporila mestská časť Bratislava-Petržalka a Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4.  Organizačne ju zabezpečili učitelia telesnej a športovej výchovy ZŠ Pankúchova 4 a tréneri športových klubov FC Petržalka, akadémia, ORCA Bratislava a MBK Karlovka.

Do súťaže sa zapojilo 40 žiakov ZŠ Pankúchova 4. Súťažili tri družstvá, každé  reprezentovalo svoj športový klub. Pri tvorbe súťažných disciplín vychádzali tréneri družstiev z futbalových, plaveckých a basketbalových tréningov.

Umiestnenie klubov:

  1. miesto MBK Karlovka
  2. miesto FC Petržalka, akadémia
  3. miesto ORCA Bratislava

Na záver boli preteky vyhodnotené. Družstvá a najlepší jednotlivci si prevzali diplomy a ceny. Víťazné družstvo si odnieslo putovný pohár riaditeľa školy. Všetci súťažiaci žiaci mali zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie.

Štefan Rác, riaditeľ

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201