INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Na Pankúchovej plávali štafetu

Na Pankúchovej plávali štafetu

Pri príležitosti 30. výročia založenia školy zorganizovala ZŠ Pankúchova 12-hodinovú plaveckú štafetu. Uskutočnila sa 29. januára od 8.00 do 20.00 h. Finančne ju podporilo Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4.

Plávalo sa v troch kategóriách – žiaci, „orkáči“ a dospelí. Každá kategória mala na plávanie štyri hodiny. V kategórii žiaci plávalo 173 žiakov z 10-tich petržalských základných škôl a preplávali 32 600 metrov. V kategórii „orkáči“ plávalo 45 detí, ktoré navštevujú Centrum voľného času pri ZŠ Pankúchova 4 alebo sú členmi plaveckého klubu ORCA. „Orkáči“ zaplávali úctyhodných 45 050 metrov.

Napokon ich však prekonali dospelí plavci, ktorých prišlo 34, ale preplávali úžasných 46 150 metrov. Spolu sa do štafety zapojilo 252 plavcov, ktorí preplávali 123,8 km. Znamená to, že každý účastník zaplával priemerne takmer 0,5 km. Najlepším plavcom bol devätnásťročný Ivan Fratrič z plaveckého klubu ORCA. Za 1 hodinu preplával 5 000 metrov. Dospelí plavci vysoko ocenili organizáciu štafety a kvalitu a čistotu vody v bazéne.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto vydareného podujatia a ktorí sa na ňom aktívne zúčastnili ako plavci. Svojou účasťou podporili športovanie a zaiste prispeli aj k upevneniu svojej kondície a zdravia.

Štefan Rác,

riaditeľ ZŠ Pankúchova 4

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201