INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aký meteorit zabil dinosaurov?

Aký meteorit zabil dinosaurov?

Čo sa mi môže stať, keď ma zasiahne meteorit? Za aký dlhý čas sa meteorit rozpadne, kým dopadne na Zem? Takéto a mnohé iné otázky o vesmíre zaujímali žiakov petržalských škôl.

Dozvedieť sa niečo o meteoritoch, kométach či o tom, ako sa menšie alebo väčšie úlomky z vesmíru dostanú až k nám, na Zem, prišli do DK Zrkadlový háj žiaci zo 6. ročníkov 11 petržalských základných škôl vďaka projektu Petržalská super škola, ktorá sa deťom v rámci svojich vedeckých prednášok pokúša sprostredkovať zaujímavé informácie z rôznych oblastí života.

Prednášky sa zhostil významný astronóm prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., pracovník Astronomického ústavu SAV. Pútavou formou informoval žiakov o rozdieloch medzi meteoritom, asteroidom, kométou, ako aj o tom, z akého materiálu sú zložené. Vysvetlil, aké meteority z hľadiska zloženia aj veľkosti sa našli na rôznych častiach Zeme, vrátane územia Slovenska.

Okrem toho doniesol názorné ukážky úlomkov niektorých meteoritov, porozprával, kde meteority vznikajú a ako rýchlo sa dostanú k nám, na Zem. Žiakov téma veľmi zaujala, o čom svedčí nespočetné množstvo ich zvedavých otázok na pána prof. Porubčana v závere prednášky. Jednou z nich bola aj tá, či už meteorit alebo asteroid dopadom ublížil človeku. Podľa profesora Porubčana sa zatiaľ neeviduje žiadne ublíženie na zdraví človeka, iba jeden zasiahol psa. V tomto školskom roku nás čaká ešte jedna  prednáška, ktorej témou bude ekonomika a gramotnosť obyvateľstva.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201