INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pozýva rodičov žiakov, budúcich prvákov a budúcich škôlkárov, ktorí chcú riešiť svoj logopedický problém pod vedením skúsených pedagógov – logopédov na Deň otvorených dverí dňa 8. marca 2017od 10,00 – 12,00 hod. v budove školy na Vlasteneckom námestí 1. Kontakt: tel. 02/62411802, školská psychologička, e-mail: zsinternatna@stonline.sk

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201