INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Operený skvost „priletí“ do Petržalky

Operený skvost „priletí“ do Petržalky

V minulom ročníku Petržalskej super školy nadchol šiestakov interaktívnou a zábavnými príhodami obohatenou prednáškou, ktorej nosnou témou bola láska k prírode a jej ochrana . „Prednáška mala u žiakov aj u učiteľov taký úspech, že sme sa rozhodli ju zopakovať a opäť k nám pozvať charizmatického človeka, ochrancu slovenskej prírody a imitátora hlasov vtákov aj ďalších slovenských voľne žijúcich zvierat,“ povedal starosta Vladimír Bajan a dodal, že vďaka tomuto projektu už viac ako 10-tisíc petržalských žiakov získalo možnosť zúčastniť sa na jedinečných prednáškach popredných slovenských vedcov.  

Jedným z nich je aj doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc., pracovník Ústavu ekológie lesa SAV, ktorý pracuje na Výskumnej stanici v podhorskej dedinke Staré Hory (medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, na území Národného parku Veľká Fatra). V práci sa špecializuje na výskumu živočíšnych spoločenstiev. Popri vedeckej práci sa na druhý plný úväzok nezištne venuje popularizácii vied o prírode. Doteraz vydal vlastným nákladom vyše 50 populárno-vedeckých knižiek, publikoval vyše 2 000 článkov v časopisoch a takmer 4 000 jeho príspevkov odznelo v rozhlase a televízii. Prírodu nadovšetko miluje, čoho dôkazom je aj „Rozprávková vtáčia záhradka“, ktorú vybudoval vo dvore a záhradke rodičovského domu v Liptovských Revúcach pod Veľkou Fatrou.

Na prednáške v Dome kultúry Zrkadlový háj 15. februára predstaví šiestakom život svojej celoživotnej lásky murárika červenokrídleho. Tohto vtáka nepozná veľa ľudí, keďže na území Slovenska hniezdi v nehostinnom skalnom prostredí len 30 párov. „Je to operený skvost vápencových skál a azúrového neba,“ opisuje tohto vzácneho vtáka Miroslav Saniga a dodáva, že patrí k zvláštnym zjavom vo vtáčej ríši. Biotopom tohto fascinujúceho vtáčieho druhu sú vápencovo-dolomitové skalné steny vysoko v horách nad hornou hranicou lesa alebo skalné tiesňavy v dolinách. Prírodovedec sa s týmto operencom doslova „zasnúbil“ už v siedmich rokoch a odvtedy sa venuje výskumu jeho života. Šiestaci sa dozvedia množstvo zaujímavých informácií aj zo života iných zvierat, s ktorými sa Miroslav Saniga stretáva denno-denne a noc čo noc v zátišiach našej prírody. Na svoje si prídu aj tí, ktorí budú chcieť počuť hlasy vtákov a zvierat, ktorých reč milovník prírody rád  a veľmi verne napodobňuje.

Projekt  mestskej časti Bratislava-Petržalka je určený všetkým žiakom šiesteho až deviateho ročníka bez rozdielu, takže každý petržalský žiak môže nazrieť do slovenskej vedeckej „kuchyne“ a dozvedieť sa na akých projektoch pracuje naša vedecká elita, aké celosvetové úspechy svojim výskumom a objavmi dosiahli a aké sú možnosti aj petržalských žiakov v tejto práci pokračovať. Gestorom najvyššej úrovne prednášajúcich odborníkov nie je nikto iný ako najväčšia slovenská vedecká inštitúcia Slovenská akadémia vied. Projekt Petržalskej super školy sa počas piatich rokov stal takým úspešným v rámci popularizácie vedy, že ho skúšobne začali preberať aj ostatné bratislavské mestské časti ako aj ďalšie obce a mestá na Slovensku.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky