INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Navštívte s Nadáciou Veolia Slovensko organizáciu Lepší svet

Navštívte s Nadáciou Veolia Slovensko organizáciu Lepší svet

Neziskovú organizáciu Lepší svet určite poznajú mnohí Petržalčania. Svoju činnosť začala vykonávať pred trinástimi rokmi a za ten čas sa stala najväčšou neziskovou organizáciou v starostlivosti o ľudí s mentálnym znevýhodnením na Slovensku.

Lepší svet pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím prežiť svoj život lepšie a kvalitnejšie. Väčšinu klientov tvoria siroty, hoci dospelí ľudia, no s detským intelektom, o ktorých sa nemá kto postarať. Lepší svet im v modernom komunitno–integračnom centre poskytuje celodennú starostlivosť, ubytovanie, rôzne sociálne služby ako aj potrebnú pracovnú realizáciu vo vlastnej chránenej dielni.

Za to, že Lepší svet stále funguje a rozširuje svoju činnosť, vďačí predovšetkým finančnej podpore mnohých sponzorov a nezištnej pomoci dobrovoľníkov. Medzi podporovateľov patria štátne inštitúcie, súkromné spoločnosti, ale aj jednotlivci.

Organizáciu Lepší svet podporila tento rok aj Nadácia Veolia Slovensko, ktorá prispela na nákup potravín potrebných pre zabezpečenie celodenného stravovania počas januára pre 85 klientov zariadenia. V januári navštívil Lepší svet generálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko a správca Nadácie Veolia Slovensko, Miroslav Kot, aby sa zoznámil s činnosťou tejto organizácie.

„Naša spoločnosť pôsobí dlhodobo v mestskej časti Petržalka a od začiatku podporujeme  prostredníctvom našej nadácie činnosť  petržalských neziskových organizácií. Veľmi ma teší, že sa do týchto aktivít zapájajú aj naši kolegovia. Lepší svet získal spomínanú finančnú pomoc práve na základe ich rozhodnutia.

„Veľmi si vážime toto štedré gesto, ktoré nám najmä v tomto období uľahčí prežitie organizácie, pretože najbližšie finančné prostriedky z verejných zdrojov dostaneme  až koncom februára,“ uviedol Dušan Mikulec, riaditeľ neziskovej organizácie Lepší svet.

Lepší svet nájdete na Osuského ulici, kde sa nachádza nielen denné centrum pre mentálne znevýhodnených ľudí, ale aj kaviarnička Lepšosvetko otvorená pre všetkých. V nej sa môžete zastaviť a aspoň na chvíľu sa budete cítiť ako v lepšom svete.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201