INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Turnaj na Dudovej

Turnaj na Dudovej

Na základnej škole Dudová 2 sa dňa 22.12.2015 konal jubilejný 10. ročník Vianočného futbalového turnaja. Zúčastnilo sa 66 žiakov z štvrtých, piatych, šiestych, siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Turnaj vyhrala trieda 9.A na druhom mieste sa umiestnila 5.A a na treťom mieste 7.A. Najlepším strelcom turnaja sa stal Norbert Ágh s 8 gólmi. Ceny predala pani riaditeľka Mgr. Hana Závodná.             

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201