INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Ocenenie pedagógom, ktorí sa nezmazateľne zapísali do sŕdc a myslí svojich žiakov, ich rodičov, ale aj kolegov, udelí starosta Vladimír Bajan už po siedmy raz pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Návrhy na ocenenie týchto nezabudnuteľných učiteľov môžete posielať do 21. februára na miestny úrad na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk alebo poštou na adresu: Miestny úrad, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. V návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko predkladateľa vrátane kontaktov (telefonický kontakt, e-mail, adresa), ďalej meno a priezvisko navrhovaného pedagóga (telefonický kontakt, e-mail, adresa), školské zariadenie, v ktorom pracoval alebo pracuje a stručné zdôvodnenie udelenia titulu „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“.

V predchádzajúcom roku si toto prestížne ocenenie z rúk starostu prevzali tri pani učiteľky Mgr. Eva Hubinská, RNDr. Alica Sivošová, Zora Dóczyová, ktoré nominovali práve ich žiaci.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416