INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Ocenenie pedagógom, ktorí sa nezmazateľne zapísali do sŕdc a myslí svojich žiakov, ich rodičov, ale aj kolegov, udelí starosta Vladimír Bajan už po siedmy raz pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Návrhy na ocenenie týchto nezabudnuteľných učiteľov môžete posielať do 21. februára na miestny úrad na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk alebo poštou na adresu: Miestny úrad, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. V návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko predkladateľa vrátane kontaktov (telefonický kontakt, e-mail, adresa), ďalej meno a priezvisko navrhovaného pedagóga (telefonický kontakt, e-mail, adresa), školské zariadenie, v ktorom pracoval alebo pracuje a stručné zdôvodnenie udelenia titulu „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“.

V predchádzajúcom roku si toto prestížne ocenenie z rúk starostu prevzali tri pani učiteľky Mgr. Eva Hubinská, RNDr. Alica Sivošová, Zora Dóczyová, ktoré nominovali práve ich žiaci.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201