INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prvá trieda, to sú už aj diktáty a domáce úlohy

Prvá trieda, to sú už aj diktáty a domáce úlohy

Petržalskí predškoláci majú za sebou zápis do základnej školy a po lete ich čaká nástup do prvej triedy. Bude to veľká zmena – po dňoch plných hier pokojne sedieť v lavici a počúvať učiteľku. Doteraz boli deťmi, od septembra sa už aj od nich očakáva práca a výsledky. Aké je to v prvej triede sme sa spýtali „prváckej“ učiteľky Mgr. Michaely Oľhovej zo ZŠ Lachova.

Čo sa ako prvé žiaci v prvej triede naučia?

– Je to ťažká otázka, keďže u každého dieťaťa je to iné. V prvom rade sa deti osmelia. Je to dôležité pre ich ďalšie fungovanie v triede medzi spolužiakmi, ale aj vo vzťahu k učiteľovi. A zdokonalia sa v zručnostiach, ktoré už ovládajú z materskej školy. Spočiatku je pre ne asi najťažšie udržať pozornosť a chvíľu nerozprávať.

prváci

Ktoré predmety ich čakajú?

– Slovenský jazyk, matematika, hudobná, telesná, výtvarná výchova, ale aj informatika a anglický jazyk. Majú aj etiku alebo náboženstvo. Denne sa učia štyri vyučovacie hodiny, dvakrát do týždňa päť. Používajú šlabikár, čítanku, učebnicu anglického jazyka, hudobnej výchovy a pracovné zošity na písanie, matematiku a angličtinu.

Aký je dnes systém hodnotenia?

– Na začiatku dostávajú deti pečiatky, aby si začali zvykať na hodnotenie. Postupne sa prepracujeme k známkam. Ale ešte aj teraz zbierame pečiatky popri známkach – päť sa zmení na jednotku. Slovné hodnotenie je dennou súčasťou vyučovania. Deti vždy potrebujú spätnú väzbu a tou je práve slovné hodnotenie.

Píšu prváci aj písomky? Akým spôsobom sú skúšaní z učiva?

– Z času na čas aj prváci píšu písomky, sú to skôr rozcvičky – príklady z matematiky či prepis textu do zošita. Tiež píšu diktáty. Skúšaní sú aj ústne, niekedy kreslia a maľujú.

školáci, prváci

A čo „obľúbené“ domáce úlohy?

– Aj prváci dostávajú domáce úlohy. Ak nestihnú dokončiť cvičenie, majú ho dopracovať doma. Príkladom na domácu úlohu je spoločné čítanie rozprávok. Deti majú spolu s rodičmi čítať každý večer úryvok z nejakej obľúbenej knihy. Alebo úloha z matematiky: dávať rodičom príklady na sčítanie a odčítanie a kontrolovať či to rodičia vyrátajú správne. Rodičia majú inštrukciu z času na čas sa pomýliť a deti majú práve vtedy radosť, lebo vedia viac ako dospelí. Okrem toho za úlohu môžu kresliť, počítať, písať alebo len zistiť nejakú informáciu. Úlohy sa na druhý deň kontrolujú.

Čo všetko prváci vedia, keď končia prvú triedu?

– Všetko. Vedia čítať, písať, počítať, rozprávať súvisle a celou vetou, vedia ako sa správať v škole a sú kompletne pripravené na vstup do druhej triedy.

Ako môže rodič pomôcť dieťaťu zvládnuť nástup do školy a prvú triedu?

– Určite sa s ním rozprávať. Najprv o tom, aké to bude v škole, čo všetko úžasné sa naučí, koľko nových ľudí spozná. Neskôr sa zaujímať o to, aký deň malo dieťa v škole a čo všetko sa naučilo. Ak rodič ukáže pozitívny prístup k škole a učiteľke, osvojí si ho aj dieťa a do školy sa bude tešiť.

Ďalej platí to, čo si ešte pamätáte zo školy vy – aktovka má byť pevná a vystužená, v slovenských školách sa deti stále učia písať písaným písmom, len plniace perá väčšinou nahradili ich modernejšie verzie, tzv. stabilá. A možno stále platí aj to, že učiteľka v prvej triede je druhá mama a prvá láska.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky