INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Beseda s kórejskými študentmi

Nedávno zavítala do našej školy, Gymnázia Pankúchova 6, veľmi vzácna návšteva až z ďalekej Južnej Kórey. Besedu zorganizovala Ing. Ľubica Magnússon a plná zborovňa spokojných študentov, ktorí sa aktívne zapájali do prezentácie, svedčila o tom, že bola mimoriadne zaujímavá.

Skupina piatich študentov z Univerzity Sun Moon cetovali po Európe a oboznamovali záujemcov s kórejskou kultúrou, prezentovali svoju univerzitu a zároveň aj možnosť, ako by tam naši študenti mohli študovať. Univerzita zaberá popredné miesto medzi ázijskými univerzitami a existuje množstvo štipendií, ktoré umožňujú aj študentom z našich zemepisných šírok rozšíriť si vedomosti. Skupinu sprevádzala slovenská študentka, ktorá tam študuje už piaty rok a je veľmi spokojná. Prvý rok sa učila len po kórejsky, pretože keď tam išla, jej vedomosti boli nulové, ale rok stačil na to, aby úspešne zvládla štúdium medzinárodných vzťahov.

Študenti z Univerzity Sun Moon sú z celého sveta a počas mimoškolskej činnosti majú možnosť spolupracovať a učiť sa aj v praxi, napríklad v redakcii študentských novín, multimediálnom, jazykovom, športovom a mnohých iných krúžkoch. Naši hostia boli členmi rockovej kapely, ale zahrali a zaspievali nám ľudovú pieseň, ktorá sa nám veľmi páčila aj vďaka príjemnému zafarbeniu hlasu speváka. Prekvapilo nás aj to, že kórejčina, v ktorej študent všetko prezentoval a slovenská študentka prekladala, znie veľmi príjemne a vôbec nepripomína japončinu alebo čínštinu.

Na záver besedy študentka z oktávy A Ivana Jelínková zaspievala našim hosťom slovenskú pieseň a oni po besede odišli na obed do školskej jedálne. Segendínsky guláš s knedľami im veľmi chutil, a tak posilnení sa mohli odobrať na prehliadku mesta. Členovia Európskeho klubu im v angličtine prezentovali historické pamiatky Bratislavy, odfotili sa s našim Čumilom aj napoleónskym vojakom a večer odišli spokojní do Viedne, aby pokračovali vo svojej misii.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416