INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aj nadpriemerne inteligentné dieťa môže byť nezrelé

Aj nadpriemerne inteligentné dieťa môže byť nezrelé

Začiatkom februára petržalskí predškoláci absolvujú zápis. Počas neho si školy budúcich prváčikov testujú, či sú na prvú triedu pripravení. Čo-to však už rodičom naznačili testy, ktoré v materských školách koncom roka urobilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré sídli na Hrobákovej ulici. Špeciálnej pedagogičky PaedDr Márie Koščovej sme sa pýtali, čo v prípade, ak sa rodičia dozvedia, že ich dieťa malo s nástupom do školy ešte rok počkať.

– V materských školách robíme počas decembra tzv. depistáž, zameranú hlavne na reč a grafomotoriku. Zisťujeme, či dieťa nepotrebuje navštevovať logopéda. Pri kreslení overujeme, či pri práci jednoznačne používa pravú alebo ľavú ruku. Zaujíma nás aj to, ako drží ceruzu a či ruka pri práci nie je kŕčovitá a pod. Na tieto prejavy sa zameriavame. Cvičenia robíme už v decembri práve preto, aby sme mali dosť času upozorniť na nedostatky rodiča aj učiteľku v materskej škole. Ich výsledky sú však orientačné a nehovoria ešte o školskej zrelosti. Testy školskej zrelosti robíme priamo v našom CPPPaP, ale až od polovice marca.

Robia testy školskej zrelosti všetci predškoláci?

– Na testy zrelosti k nám prichádzajú deti rodičov, ktorých na túto možnosť po depistáži upozorníme. Ale deti môžu prihlásiť aj rodičia, ak majú pochybnosti, či nástup do školy zvládnu. Inak testy školskej zrelosti v CPPPaP robíme aj na odporúčanie lekára, logopéda a učiteľky materskej školy. Vyšetrenie je zamerané na prípravu na písanie – motorika, prípravu na čítanie, pravo-ľavá orientácia, sluchové a zrakové rozlišovanie. Ďalej na prípravu na matematiku – práca s predmetmi, priestorová orientácia, počítanie predmetov skutočných a nakreslených a pod. Sústredíme sa aj na pozorovaciu schopnosť, kritické pozorovanie, koncentráciu a výdrž pozornosti, pamäť, chápanie reči a podobne. Test je dostatočne komplexný, aby zachytil všetky podstatné veci, ktoré má dieťa vedieť. Rodičia, ktorých deti absolvujú toto vyšetrenie dostanú vysvetlenie výsledkov testov a aj zhodnotenie.

školák píše s učiteľkou

Ako vnímajú rodičia odporúčanie počkať s prvou triedou? Nemajú pocit, že ich dieťa je menej šikovné ako jeho rovesníci?

– Skúsenosti máme rôzne… Sú rodičia, ktorí si dajú poradiť a prijmú argumenty a sú takí, ktorí ich neprijmú. Treba si uvedomiť, že naše stanovisko má len odporúčací charakter, rozhodnutie má vždy v rukách rodič. Odklad školskej dochádzky z právneho hľadiska robí riaditeľ školy, kde je dieťa prihlásené. Naše pracovisko dáva len odporúčanie. Je veľmi dôležité povedať, že v testoch školskej zrelosti neskúmame intelekt dieťaťa. Snažíme sa rodičom vysvetliť, že deti dozrievajú v rozmedzí medzi 6 – 7 rokom, a to je u každého individuálne. Rodičia aj príbuzní si musia uvedomiť, že prípadné neúspechy v testoch nekomentujeme slovami – zaostalý, neschopný či hlúpy. Neporovnávame deti medzi sebou, lebo každé je individualita. Zrelosť sa nerovná rozumové schopnosti. Aj nadpriemerne inteligentné dieťa môže byť nezrelé.

Ako je to štatisticky s odkladom školskej dochádzky? Stúpa počet takýchto detí?

– Podľa našich skúseností o vyšetrenie školskej dochádzky žiada stále viac rodičov. Odkladov však nepribúda, je ich stále primerane. Napríklad v minulom a predminulom roku sme vyšetrili asi 220 detí v 24 skupinách a odklad sme navrhli v 85 prípadoch.

Čo v prípade, že napriek odporúčaniu odložiť školskú dochádzku, sa rodič rozhodne, že dieťa do prvej triedy nastúpi?

– Je veľmi dôležité si uvedomiť, akej veľkej psychickej záťaži dieťa vystavujeme, ak nastúpi do školy nezrelé. Problémy, ktoré s tým môžu súvisieť, sa s ním potom ťahajú aj niekoľko rokov. Máme skúsenosti, že sme museli dieťa dokonca vrátiť naspäť do škôlky, a to je veľmi traumatizujúci zážitok. Ale aj keď ostane v škole, je to často so slzami. Neužije si úspech a pochvalu, čo je veľmi demotivujúce.

škláci v laviciach ld

Aké majú predškoláci s odloženou dochádzkou možnosti? Nebudú sa v škôlke nudiť?

– Materské školy majú pripravené rôzne programy, ktoré pomáhajú deťom s odloženou školskou dochádzkou. Ďalšia možnosť je nástup do prípravného ročníka, hlavne ak dieťa potrebuje špeciálnu stimuláciu, napr. reč a podobne (petržalským školám, ktoré otvárajú prípravné ročníky sa budeme venovať v budúcom čísle, pozn. redakcie). A či sa dieťa nebude nudiť závisí aj od rodičov a ich prístupu a zainteresovanosti. Môžu s ním napríklad u nás v CPPPaP absolvovať stimulačný program. Ide o prácu v malej skupine detí a cvičenia sú zamerané na reč, pomenovanie predmetov a obrázkov, farby, tvary kreslenie, počítanie, rozlišovanie – rovnaké a rôzne, motorika atď. Riadime sa tým, na čo sa treba podľa výsledkov vyšetrenia u dieťaťa sústrediť. Zároveň v CPPPaP pracujeme počítačovým programom DysCom, ktorý je určený na individuálnu prácu s dieťaťom.

Možnosti sú teda rôzne. Dôležité je, aby rodičia mali pozitívny prístup, lebo rovnako to bude prežívať ich dieťa. Mali by si nechať poradiť od učiteľky v materskej škole aj od našich pracovníkov v CPPPaP, pretože všetci máme spoločný cieľ – spokojný a úspešný prváčik. A, najmä, mali by sa s dieťaťom veľa rozprávať, kresliť, hrať sa, čítať mu rozprávky a rozprávať sa o nich, zaujímať sa o záujmy dieťaťa. A to bez ohľadu na to, či do prvej triedy nastúpi už v tomto, alebo až budúcom roku. Nie je dôležité množstvo času, ktoré dieťaťu venujeme, ale jeho intenzita.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky