INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Navrhnite učiteľa, na ktorého spomínate aj po rokoch

Navrhnite učiteľa, na ktorého spomínate aj po rokoch

Po kladných ohlasoch v predchádzajúcich piatich ročníkoch pristúpila petržalská samospráva k vyhláseniu VI. ročníka projektu – Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. Cieľom celopetržalského projektu je nájsť učiteľa, vychovávateľa, pre ktorého sa práca v školstve stala poslaním, do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne vložil nové, netradičné formy práce a dokázal pomôcť aj v najťažších životných situáciách.

Návrhy na ocenenie Učiteľ, na ktorého sa nezabúda môžu predkladať žiaci, absolventi škôl či samotní rodičia do 28. februára 2013. Návrh je môžné podať elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo písomne na adresu Miestny úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. V návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko predkladateľa vrátane základných kontaktov (telefonický kontakt, e-mail, adresa), meno a priezvisko navrhovaného pedagóga, školské zariadenie, kde pracuje, alebo pracoval. Súčasťou návrhu musí byť aj krátke zdôvodnenie návrhu.

Slávnostné odovzdanie ocenenia Učiteľ, na ktorého sa nezabúda bude v marci tradične pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov. Vedenie samosprávy chce počas slávnostného aktívu okrem iného morálne oceniť aj tých, ktorí dosiahli so žiakmi výborné výsledky vo vedomostných olympiádach a športových súťažiach a ktorí sa stali žiakom druhými rodičmi a staršími priateľmi.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201