INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hudobno-tanečná karnevalová promenáda

Hudobno-tanečná karnevalová promenáda

Známa ľudová pieseň Fašiangy, Turíce charakterizuje zimné predveľkonočné obdobie spestrené zábavami a radovánkami. V nápaditom programe školského podujatia Karnevalu pre žiakov ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. 15 v Bratislave, mestskej časti Petržalke, tesne pred Popolcovou stredou 11. februára 2013 dostali možnosť prezentovať tvorivé schopnosti a nápady v defilé karnevalových masiek žiaci všetkých odborov školy. Prepojenie hudobného, literárno-dramatického, audiovizuálneho, tanečného a výtvarného odboru poukázalo na význam spolupráce a dosiahnutia výsledného súladu kreativity a nápaditých momentov. Porota na čele s Mgr. art. Martinom Ťažkým hodnotila celkový dojem prehliadky . V závere podujatia ocenila najnápaditejšie karnevalové masky. Odmenení drobnosťami boli všetci účastníci. Priebeh sledovali rodičia so svojimi najmenšími ratolesťami.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201