INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ako je byť iným

Ako je byť iným

Masky piráta, Spidermana, dalmatína, lienky, princeznej či myšky nechýbali na karnevale, kde sa zabávali deti so špeciálnymi výchovnými potrebami v novej ŠMŠ na Žehrianskej ulici v Petržalke. Sú tam dve triedy, ktoré navštevujú deti s mentálnym postihnutím, autizmom a deti vyžadujúce špeciálny individuálny prístup. Pre deti je prispôsobené prostredie a aktivity v škôlke, ktoré rešpektujú ich potreby. Aj tieto trocha „iné“ deti si užívali pocit, ako je to byť na chvíľu niekým iným. Možno nám to nevedia povedať slovami, ale spievajú, tancujú a hlavne sa smejú a prežívajú radosť ako všetky ostatné deti.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201